söndag, juni 29, 2014

Rasismen i skolan

DN:s angelägna huvudledare idag handlar om, att "Stoppa rasismen i skolan!" Man exemplifierar med att citera Sveriges Radio som haft en serie om rasism mm i den svenska skolan.

 

"Jag vill inte hålla hand med Martin, hans negerfingrar färgar av sig.’ Killen slapp och jag fick gå själv”, berättar signaturen Carpe Omnia på Twitter."

 

"Även ”etniskt svenska” barn vittnar om hur de utsätts för rasistiska kränkningar. De kallas svennebögar och blonda horor – och upplever att lärare inte vågar sätta ner foten av fruktan att själva ses som rasister."

 

"En medverkande lärare lyfter fram den ökande antisemitism som elever utsätts för. Han kopplar den dels till en mer påtaglig närvaro i skolan av nazistiska och rasistiska organisationer, dels antijudiska attityder inte minst hos elever med bakgrund i Mellanöstern."

 

Huruvida allt är rasism, främlingsfientlighet eller ren mobbing kan man alltid diskutera. Men numera verkar ju ordet "rasism" ha blivit ett samlingsnamn för en rad olika företeelser. Men att skolan underlåter att stämma i bäcken är illavarslande. En omständighet som säkert är förknippad med att det är eleverna, som bestämmer i svenska skolor. Lärarna försöker nog men har svaga skolledare och livrädda politiker som stöd. Det blir en låtgå mentalitet, som bara ökar alienationen mellan elever med olika härkomst!När det gäller denna osunda utveckling och ökade polarisation mellan olika grupper får nog media ta på sig en stor skuld, när man länge undertryckt denna typ av konflikter. Media får nog även ta på sig skulden för att vuxna i skolan inte vågar ingripa vid risk för att bli kallad rasist.

 

Särskilt vänstern har en feblesse för att utnämna sina motståndare till rasister. Kolla gärna in hatsajten alliansfrittsverige.nu, som väl är bland de lägsta i kategorin "förmodade rumsrena". Denna osunda utveckling i media påskyndar således alienation och främlingsskap, som snabbt förstärks genom sociala medier.

 

När journalister och skribenter utövar sin makt i Public Service och dagstidningar genom att slå mot personer, som befinner sig nedåt på "samhällsstegen" så skapar man även incitament för ett än mer polariserat samhälle trots att avsikten nog var något annat! Man borde kunna kräva bättre av svenska journalister!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar