lördag, juni 28, 2014

Smedsta skolmuséum en trist historia!

Kulturminnesvården är utsatt för stora prövningar i en tid då samhället upplevs bli rikare. Men stora kulturskatter är under prövning inte minst för kyrkan med alla sina kulturbyggnader. Smedsta skolmuséum är förlagd till den gamla skolan vid västra infarten till Gnesta och tillika ägd av Frustuna församling. Man kan nog lätt tänka sig att församlingen behöver ekonomiska intäkter efter alla eskapader med Tingshuset!

 

Säljarens representant är Ulf Bergner(S) som samtidigt är ledamot av kommunfullmäktige i Gnesta. De som hamnat i kläm är Gnestas Hembygdsförening, som givetvis inte har ekonomiska resurser att hantera ett ev eget köp.

 

Försäljningen borde avbrytas så att en politisk behandling först kan ske. Har Gnesta kommun möjlighet att medverka till en bättre lösning? Kanske Ulf Bergner har en viss möjlighet att påverka sitt kommunalråd till ett dylikt beslut. 

 

Skall en kulturskatt gå i graven? Gör ett försök Gnesta kommun!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar