tisdag, juni 24, 2014

Ett alltmer diskriminerande Sverige!

Enligt ett till sin natur ganska märkligt och förslag från regeringens i en törnrosasömn levande flyktingutredare Lars Stjernkvist och Gunnar Hedberg, skall kommunerna tvingas att ordna bostäder till flyktingar även om det inte finns några bostäder!

 

Dessa två utredare torde vara väl medvetna om att det saknas över 100.000 lägenheter i hyreshus eller äldreboenden. Att kön är lång även för vanliga svenskar och än längre för äldre, som inte kan få den bostad och omsorg de behöver i livets slutskede!


Man uttrycker, att flyktingmottagningen är en gemensam sak för samhället och därför måste kommunerna "förbereda sig för att ta emot fler flyktingar"! Men gemensamt det är regering och riksdags område inte kommunerna! 

 

Var kommunerna dessutom skall ha gömt dessa tomma utrymmen kommenterar man ej. Kommuner som knappast har råd med att bygga bostäder till sina ungdomar eller kan ordna ett värdigt äldreboende för de som slitit ett helt liv skall plötsligt ordna fram outhyrda lägenheter. I vilken drömvärld lever dessa utredare? Man kan bara tycka att det är sorgligt, att försöka ge kommunerna Svarte Petter, när man på riksdagsnivå misslyckats! Enligt EU är Sverige bland de sämsta i Europa på integration! Självklart eftersom man inte gjort någonting de senaste 15 åren för att t ex bygga tillräckligt många bostäder!


Man kan inte koka soppa på en spik. I kommunerna finns det varken pengar eller bostäder till vem det vara månde. Kommunernas kassa är skral. Lånen uppgående till över 400 miljarder kr, som sorgfälligt täcks av övervärderade fastigheter. Läs gärna detta inlägg om bostadssituationen i Sverige!


Om vi har en total invandring på 100.000 personer årligen, varav merparten skall skall försörjas av samhället med bostad mm, innebär det ett återtagandebehov av ca 250.000 hyreslägenheter bara de närmaste fem åren intill en investeringskostnad på ca 750 miljarder kr.  Dvs mer än hälften av den svenska statsskulden eller dubbelt så mycket som kommunernas nuvarande skuld. Var finns dessa  pengar? Knappast inte i kommunerna varje fall!


Även integrationsminister Ullström tycker att förslaget är "intressant"! När blev en odemokratisk ukas intressant för en liberal? Jo möjligen när allt håller på att gå över styr!


Tidningen DN, som heller inte synes ha någon bättre koll på vad som händer på bostadsmarknaden i Sverige biträder att kommunerna "Måste ha en beredskap". Beredskap för vem? Dåligt vårdade pensionärer? Ungdomar som vill ut i livet? Växande familjer med små resurser?  Vem skall prioriteras i de allt längre bostadsköerna?


Man kan inte ha en befolkning som ökar med 1% varje år p g a invandring utan att detta skapar stora utmaningar för samhället. Det borde regering och riksdags ha insett för länge sedan och avsatt erforderliga medel för landets utökade behov av boende, skola och sjukvård. Här får faktiskt staten bemöda sig om att ta hand om denna problematik - för det är ju ett gemensamt ansvar; dvs statligt inte kommunalt! 

 

Nu skall plötsliga och kaosartade lösningar plötsligt tillkomma landets kommunerna, när man suttit och gjort ingenting på riksplanet! Var tog alla duktiga professorer och samhällsplanerare vägen? Var tog den goda riksdagens finansieringsbeslut vägen? Statens bidrag till kommuner och landsting ca 75 miljarder varje år har inte förändrats nämnvärt de senaste 15 åren.


Och slutligen och inte minst så är det få medelstora eller små kommuner som bygger. Det gör privata kommersiella intressen, som kommunerna inte kan styra!


Våra rikspolitiker måste faktiskt ta sig i kragen och ta eget ansvar och inte söka vältra över problemen på landets kommuner vars uppgift är tydlig - vård och omsorg dvs skola för de yngre och vård för de äldre! Uppgiften att ta hand om flyktingar är en regerings- och riksdagsfråga inte minst avseende den stora finansiella utmaningen!


Det hade varit mer pregnant om regeringens utredare föreslagit att tvinga kommunerna att ta hand om sina äldre och sjuka på ett värdigt vis! Det klarar man inte av idag! Trots lagar, paragrafer och JO-anmälningar i det oändliga! Men en sådan åtgärd skulle väl mer betraktas som en allvarlig inblandning i det kommunala självstyret!

 

Om det nu är så att det är 13.500 flyktingar som väntar på eget boende så kan det väl knappast vara ett problem som satisfierar dessa tvångsåtgärder! För en liten kommun på 10.000 invånare blir det 14 st att ta hand om - något som torde vara helt överkomligt avtalsvägen.Det nu liggande förslaget utgör bara ett dystert exempel på ett alltmer auktoritärt styre av Sverige!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar