måndag, juni 16, 2014

Flera notabla uttalanden att kommentera!

 
Ex på Stadler KISS, tvåvåningståg

Södermanlands Nyheter ägnar stor uppmärksamhet åt miljöpartiets olika uttalanden och ställningstagande vid vårens sista kommunfullmäktigesammanträde i Gnesta. Det finns anledning till att kommentera!

 

Bland dem är fråga om tågtrafiken i Mellan-Sverige: Det finns många anledningar som miljöpartist att glädjas i dag. Det är mumma för mig att vi ska köpa tåg, jag tror att det kommer säkra Gnestabornas arbetspendling i framtiden, sa kommunalrådet Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP).

 

Gnesta skall inte alls köpa några tåg och huvuddelen av tågtrafiken från Gnesta station kommer att även framgent gå via redan inköpta pendeltåg från SL. Däremot har fem landstings huvudman Mälab AB via företaget Transitio tecknat ramavtal med tre leverantörer CAF, Bombardier, och  Stadler  för leverans av tågsätt för trafiken i Mellan-Sverige. Mälab svarar idag för tågtrafiken på Svealandsbanan och Mälarbanan! Däremot måste Gnesta liksom alla kommuner i fem landsting borga för affärerna. Kostnaden för Gnesta beräknas uppgå till ca 48 miljoner kr av länets beräknade total 2,7 miljarder kr.

 

(MP) gillar inte det nya arvodesreglementet. Orsaken är att den extra halva miljon som partiet fick varje år i sin överenskommelse med socialdemokraterna kommer att försvinna nästa mandatperiod. Därmed kommer partiets extraordinära inflytande att reduceras avsevärt. Det nya reglementet är en seger för demokratin. 

 

Det är ur demokratisk synpunkt tråkigt att (MP):s nuvarande toppolitiker inte skäms ett dugg över sitt egotrippande . När de rödgröna beslutade att ta bort partigruppledarnas ganska blygsamma arvode, så skapade man även en unik kommun i detta avseende i Sverige!


Kommunen köper nu Åsbackaskolan för 43 miljoner. Var det därför som rödgröna plötsligt la ner projektet ersätt Liljedalshemmet och uppvisade en partipolitisk spricka? Något som ligger nära till hands att tro. De äldre i Gnesta får även fortsättningsvis finna sig att vara icke prioriterade.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar