lördag, juni 28, 2014

Anders Simme(V) har rätt i sak men processen?

Anders Simme i Gnesta kommunstyrelse är den ende som reagerat mot att kommunen säljer ut Gnesta Stadsnät AB. Simme har tagit intryck av vad SKL:s synpunkter kring att kommunerna bör inte för bibehållen handlingskraft sälja ut sina bolag.Simme är ovanligt klarsynt och säger nej till en försäljning. Nu överklagar (V) beslutet till Förvaltningsrätten. Här har man nog tyvärr inte så stor möjlighet att ändra beslutet, då det uppenbarligen är taget i helt laga ordning. 

 

Gnesta kommun har nu beslutat att sälja ut det fibernät som börjades byggas upp för 8 år sedan. Därmed tappar kommunen kontrollen över utbyggnaden och allmänheten blir helt beroende av enskilda entreprenörers godtycke.  För något år sedan skrev vi Gnesta stadsnät AB säljs till förfång för IT-utvecklingen på landsbygden! 

 

Detta gäller än - ett dåligt beslut som står i skarp kontrast mot vad andra kommuner gör. SKL kommunernas huvudorganisation rekommenderar kommunerna att inte sälja ut sina nät. Just för att kunna behålla initiativkraften. I grannkommunerna Strängnäs och Trosa väljer man att behålla näten.


Enda parti som reagerat är vänsterpartiet i Gnesta! Bravo, men en enda ekande röst i kommunhuset! Nätbolaget hade kunnat bli en viktig spelare för att bygga ut landsbygdsnäten i kommunen. Nu frånhänder man sig den möjligheten!

 

Det inressanta med Anders Simmes ställningstagande i debatten är faktiskt att man uppvisar att (V) har en egen åsikt och själ! Det är bra!

 

Själv kan vi bara erinra om tidigare dåliga försäljningar; Nyköping Energi och Ishallen!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar