onsdag, juni 25, 2014

Det är skillnad på folk och fä!

Gnesta kommun består av tätorten Gnesta samt ytterområdena Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Knappt hälften av kommunens skattebetalare bor utanför tätorten.


Nyligen beslutade man enligt lokalbladet, att avsätta fantastiska 300.000 kr för allmänna förbättringar i Laxne, Stjärnhov och Björnlunda. I tätorten har man betydligt större ambitioner där skall man rusta Thule-parken intill en kostnad av 6,7 miljoner kr. Av en ren händelse råkar det vara här som de flesta de flesta rödgröna väljare i kommunen finns!


Det ensidiga gynnandet av tätorten på bekostnad av ytterområdenas skattebetalare har alltid varit ett problem. Men under socialdemokratiskt styre har det varit betydligt mer fokuserat av någon anledning.


Det är inte utan man känner sig som en 2:a klassens medborgare trots den omfattande skatt man erlagt under årens lopp, när man råkar bo utanför den prioriterade tätorten. 


Den här typen av frågor kommer säkert att aktualiseras när Föreningen Laxnegården i augusti inbjuder de politiska partierna till debatt och utfrågning.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar