måndag, juni 30, 2014

Märkliga mätningar och slutsatser av inkomstklyftor!

Världens ekonomiska jämlikhet enligt gini. 0=total jämlikhet. 1=ingen jämlikhet

 

Idag kan vi i bl a SN läsa om att inkomstklyftorna ökar i Sverige. Något som vänstern envist hävdar men som motsägs av OECD och HDI och inte minst av internationella mätningar enligt ginikoefficient-metoden (se nedan). Nu presenterar professorn Charlotta Mellander en undersökning om "inkomstfördelningen" genom att jämföra medel- och medianinkomster.

 

Hur hon har definierat de olika begreppen är fullständigt okänt. Det framgår att medelinkomsten är de totala inkomsterna delat med antalet invånare,  vilket måste vara direkt felaktigt. Ett medelvärde är totala summan för en grupp dividerat med antal gruppmedlemmar; dvs i detta fallet antalet personer med lön . Antalet invånare, där det även finns både yngre och arbetslösa torde utgöra en felaktig bas. Ett större antal barn i en kommun skulle således ge en felaktig slutsats!

 

I Sverige har vi till skillnad från många andra länder en relativt sett hög lägstalön, vilket även talar mot denna undersökning.

 

Av inslaget i SN kan man tro att inkomstklyftorna är stora. Men det rör sig faktiskt inte mer än mellan 800-2.000 kr i månaden och då kan den med högre lön ha stora studieskulder och högre kostnader för sitt boende! På detta vis blir undersökningen ganska obsolet. Hur Joachim Sorbe vid E-kuriren kan uttala sig om att detta är segregering torde vara ytterst märkligt! Då skulle hela världen i övrigt vara betydligt mer segregerad än Sverige!

 

Enligt enligt olika studier har Sverige ett gini-värde på runt 23-25. Bland de lägsta i världen! I motsats till vad Joachim Sorbe skriver! Vem tror vi på?


Många fel och oklarheter således i denna märkliga sk "undersökning", som knappast på något vis ersätter internationella studier, enligt nedan! Att inkomstklyftorna skulle öka i Sörmland, vet vi inget som helst om! Denna undersökning har noll och intet värde!

 

Saxat ur WikipediaSverige och övriga Skandinavien tillhör världens mest jämlika stater. Det anses gälla vad gäller fördelning av inkomster, liksom av makt och inflytande, enligt flera olika studier. Sverige har en av världens lägsta inkomstojämlikheter; ginikoefficienten för Sverige är 23 enligt CIA, och var den lägsta uppmätta i hela världen år 2005. Enligt FN/UNDP:s Human Development Report 2007/2008 hade Sverige en gini på 25, vilket var den tredje lägsta inkomstojämlikheten i världen. Enligt samma rapport hade Danmark det lägsta gini-värdet, Norge det femte lägsta och Finland det åttonde lägsta. Det gäller för en rad olika mätmetoder och definitioner. Avseende fördelning av förmögenhet är förhållandena mer genomsnittliga.

 

Enligt flera index över demokratiskt styre hamnar Sverige och skandinavien i toppen. Sverige är år 2008 klassat som världens mest demokratiska land enligt ett demokratiindex som citeras av tidskriften Economist. Enligt ett annat index, Polity IV, har Sverige den högsta nivån av demokratiskt styre, dock tillsammans med många andra västerländska stater. Sverige hade dessutom världens lägsta fattigdom, enligt FN:s fattigdoms index för utvecklade länder.

 

Enligt FN:s index över jämställdhet mellan könen har Sverige den näst högsta jämställdheten mellan kvinnor och män i världen. Norge har den högsta jämställdheten, medan Finland ligger på tredje plats och Danmark på fjärde plats. Jämlikhet och jämställdhet mellan könen är dock olika frågor eftersom män och kvinnor ofta lever tillsammans med gemensam ekonomi.

Läs gärna Den svenska välfärden!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar