lördag, november 15, 2014

Sverige EU:s sämsta polis - blir den bättre?

Brottsuppklaringen i Sverige t ex av inbrott ligger runt 4-5%. I Tyskland pågår en omfattande debatt när den tyska polisens uppklaring hamnar under 25%. Svensk polis i korthet! I utlandet får en dålig polischef sparken om den därstädes vanliga ratingen försämras. I Sverige sker inga jämförelser utom en trött klapp på axeln. Nu skall den svenska polisen omorganiseras genom den nye inrikesministern Anders Ygeman(S) försorg.


I Sverige blir nu motdraget att centralisera allt polisarbete. Orsaken skulle vara att den svenska polischefen inte har koll på vad som händer i polisdistrikten och att administration skall rationaliseras. Men vilket framgångsrikt företag organiseras som den svenska polisen nu skall göras? Man sysslar ju med dagligvaruhandling och spridd verksamhet; tror någon att IKEA eller ICA skulle överleva med den strategin?


Man måste skilja på strategisk, operativ och taktisk verksamhet. Detta har knappast utredarna förstått. Den operativa och framför allt taktiska verksamheten; dvs den direkt brottsbekämpande är ju gemensam så till vida att dagens underrättelse-, misstanke- och brottsregister är gemensamma för alla distrikt. Även säkerhetspolisens huvudregister är åtkomliga från hela landet. Polisen borde likt alla framgångsrika företag ha analytiker som hittar mönster och dediceras grov kriminalitet. Om inte kan man ju alltid vända sig till det svenska försvaret - man vet det mesta  om det mesta- utom möjligen var vissa ubåtar befinner sig i realtid.


Det stora problemet idag är att polischefer inte bench-markas. Man kollar inte hur bra en chef fungerar. Något som IKEA gör hela tiden. Varför detta sker har väl med att det kan vara obehagligt att inse att vissa chefer gör dåliga jobb. Något som vi skrivit en hel del om tidigare.

 

Nästa stora problem är rättsväsendet, som har en ambition att hellre fria än fälla. Många märkliga domar har presenterats under åren utan att de granskats närmare. Det borde finns en domstolspolis, som undersöker tveksamma domare. En del domare har idag den uppfattningen att de är Gud själva; dvs att det är domstolsväsendet som skapar lagen, när det i själva verket är Riksdagen.


Den svenska polisens stora problem är att man anställer för dåliga chefer. Personer som aldrig sysslat med polisverksamhet, likt Carin Götblad i Stockholm, som är förskollärare till professionen.  Förvisso hederliga och väl märkta av goda referenser men inga bra ledare för polisens operativa verksamhet.

 

Den svenska polisen är inte sämst. Det är dess utsedda ledare!

Färre brott klaras upp! - Statistiken förskräcker!

Sverige - Landet där det är ok att våldta!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar