onsdag, november 12, 2014

Gigantisk politik i Stockholm - 40.000 nya bostäder!

Nordling Blanco(FI), Livh(V), Wanngård(S) och Helldén(MP)

Det nya gänget som styr Stockholm de närmaste fyra åren kommer inte att som Alliansen utlovade bygga 100.000 lägenheter utan mer moderata 40.000 lägenheter till år 2020. Det torde ge plats för ca 130.000 boenden. Då skall man även veta att Stockholm fn har ca 900.000 invånare en ökning således med 15%.Hur denna byggnation skall kunna förverkligas känns dock tämligen oklar. Förslaget innebär att det skall byggas två hela stadsdelar likt Farsta varje år eller en hel stadsdel likt Södermalm på 5 år! Något som känns ganska utopiskt med hänsyn till hur mycket mark Stockholm har kvar och den planering som finns för vägar och tunnelbanor och inte minst resurser och logistik inom byggindustrin samt nya tiders miljökrav!


Stockholms budget uppgår till runt 30 miljarder kr. Föreslagen byggnation kommer att kosta lika mycket 30 miljarder kronor varje år. Det är betydligt dyrare att bygga i Stockholm än annorstädes. Det blir inte mycket kvar av kommunkoncernen Stockholms soliditet efter detta och givetvis uppstår fråga vem som vill låna ut pengar till detta?


Det skall bli mäkta intressant att följa Stockholmarnas ambitioner i denna fråga särskilt som man samtidigt har svårt att hantera betydligt enklare frågor som Sluss-karusellen och nya tunnelbanor! Och var i allsin dar hittar man ett  helt nytt Södermalm? Men alas; lycka till och glöm inte vägar att åka på!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar