onsdag, november 05, 2014

Regeringen som fäller sig själv!

Är dagens tema för många ledarskribenter och inte minst Olof Jonmyren i Södermanlands Nyheter, som presterat en vass och vederhäftig ledare i ämnet. Mycket handlar om bristande erfarenhet och kunskap, något som vi även drabbades av i Gnesta när S+MP+V tog över styråran.


Jonmyren häcklar främst ledande miljöpartister kontakt med verkligheten och man kan ju undra över varför flera ministrar nu har lagt locket på och inte vill bli intervjuade? I politiken har man hittills gjort allt fel, höjda skatter som slår mot både arbetsmarknad och enskilda; framför allt på landet. 


Åsa Romson verkar närmast frånvarande när hon intervjuas och motsäger sig självt. Gustav Fridolins barnspråk till Sveriges lärarkår förundras! Vad menar han? Bromma flygplats skall läggas ner trots att det inte går! De som kommer söderifrån och vill passera Stockholm måste åka över Enköping etc. Det verkar som om Miljöpartiet tror att en enda tunnelbana rakt genom Stockholm är lösningen på hela Mellan-Sveriges alla trafikproblem.


Enligt Jasenko Selimovic i DN tar Alice Bah Kunke(MP) den svenska kulturen till en absolut bottennivå. Även DN:s kulturredaktör Björn Wiman anser att Bahs inlägg i debatten balanserar på pekoralens brant!


Det mest märkliga är att man lovar 200.000 nya lägenheter utan att tala om hur de skall finansieras. Det kostar nämligen ca 600 miljarder kr; pengar som varken stat eller kommun förfogar över. Staten låneskuld är ca 1.200 miljarder och kommunernas 400 miljarder. Några större ökningar av dessa lån är med den restriktivitet, som råder inte att förvänta sig. Enskilda med en total låneskuld på ca 3.000 miljarder kr får heller inte ta upp nya lån till 100%. Således har man nog målat in sig i ett hörn, särskilt när Sverige får över 100.000 nya invånare varje år behövs enbart 30.000 lägenheter för detta ändamålet. 


Det skulle visserligen raskt behövas 200.000 lägenheter för att täcka in dagens bostadsbrist. Men hur löser man finansieringen? Under de få månader den nya regeringen varat har t o m byggproduktionen gått ner i landet! Hur detta skall lösas blir för övrigt en mycket intressant historia att följa!


Här kan man läsa Jonmyrens ledare!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar