lördag, november 15, 2014

Storslam för socialdemokraterna i Gnesta!

I Gnesta backade socialdemokraterna två mandat och moderaterna gick fram med ett. Man fick således 9 mandat vardera! I den parlamentariska osäkerhet som uppstod; inget traditionellt block fick egen majoritet, valde (S) och (M) att samarbeta om styret de närmaste 4 åren. Något som vi uppskattat på denna blogg tidigare.


När vi dock i dagens Södermanlands Nyheter läser om hur man mellan dessa parter avser att fördela ordförandeskapen blir uppskattningen inte lika uppenbar. Nu fördelas ordförandeskapen med 3-1. Ja ordförandeskapet i kommunfullmäktige må vara medialt och hedersamt men har kanske inte så stort politiskt värde, som ett nämndordförandeskap.

 

Den viktigaste posten - what so ever - går till Johan Rocklind(S). Alla andra är av mindre betydelse. Är du kommunstyrelsens ordförande kallas du även till centrala och regionala evenemang och kan påverka kommunens utformning i alla avseenden!


Gnesta kommun har ju valt att minska antalet nämnder. Något som vi tror är fullständigt odemokratiskt och kan bara gynna stora partier. Som referens finns Trosa som har 6 nämnder jämfört med Gnesta kommuns 3.


Den nya socialnämnden som nu kommer att heta Vuxen- och omsorgsnämnd, Voss kommer att ledas av den kunniga Ingrid Jerneborg-Glimne(M) medan Barn- och utbildningsnämnden, BoU fortsatt handhas av en ganska lättviktig och oförklarlig Linda Lundin(S). I byggnads-nämnden sitter även Michael Gustavsson(S) kvar. Gustavssons främsta attribut är som LO-ombudsman, blogginlägg i en anda av 30-tals socialism och flirt med dubiösa nätmedia!

 

Inom (S)-lägret hade vi nog oss förväntat en mer framträdande position för Annika Eriksson. Visserligen en nykomling men uppenbarligen en nödvändig förstärkning!


Oppositionen med tilltänkta oppositionsrådet Håkan Ekstrand(C) i spetsen verkar ha lyckats bättre och nominerar Ingalill Fredriksson(C) till posten som 2:a vice ordförande i BoU. Fredriksson är väl den ende politiker som haft någon som helst kontroll på vad som händer inom skolan det senaste decenniet och Ekstrand är ju en man bokstavligen med fötterna både på och i jorden.


Utöver dessa har oppositionen nominerat Sarah Kinberg(FP) - ett säkert kort, som 2:e vice ordförande i byggnämnden och Åsa Tallberg(V) som 2:e vice ordförande i Voss båda från Stjärnhov och de enda av uppräknade politiker, som faktiskt representerar hälften av Gnestas befolkning i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov.

 

Gnesta kommuns styre saknar således i viss mån legitimitet, när det gäller väljarnas representation!

 

Socialdemokraternas ros är ganska ung från 1979. Folkpartiets blåklint - symbolen för kvinnlig rösträtt - är använd sedan 1910-talet! Förmodligen den äldsta av nuvarande partisymboler med centerpartiets från 1940-talet med sin fyrklöver på andra plats!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar