fredag, oktober 17, 2014

Särskilt värdefulla kulturmiljöer!

Enligt Gnesta kommuns handläggare av byggnadslov Conny Axelsson får man inte bygga sk Attefallhus i kommunens kulturmiljöer! Dessa är då bl a Gnestahöjden, Ånhammar och hela Gåsinge-Dillnäs.


Vi tror dock att Axelsson måste ha missuppfattat lagstiftningen, där det talas om särskilt värdefulla kulturmiljöer, dit knappast hela Gåsinge-Dillnäs räknas. Men kanske var det en felcitering i dagens SN?


Är det Axelsson själv som beslutar om vad som är särskilt värdefulla kulturmiljöer? Knappast det kan nog bara göras i den aktuella Gnesta ÖP från 2003. I denna finns det särskilt värdefulla kulturmiljöer i Gåsinge-Dillnäs, som Hammersta, Blacksta och Skottvång. I övrigt är det inte särskilt bevänt med det särskilda kulturarvet.


Men det kanske borde vara aktuellt med att fatta ett beslut i det kommande kommunfullmäktige om vad som är särskilda värdefulla kulturmiljöer. Det åvilar ju politiker inte tjänstemän!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar