onsdag, oktober 29, 2014

Föreningen Gnestapendeln utmanar nyvalda rikspolitiker!

PRESSMEDDELANDE, den 23 oktober 2014
 

Föreningen Gnestapendeln utmanar de nyvalda rikspolitikerna:Gnestapendeln måste säkras och byggas ut. Gnestapendeln är beroende av kloka, centrala beslut för fortsatt trafik. Därför har Föreningen Gnestapendeln på nytt skrivit till tågtrafikansvariga politiker i regering och riksdag. Föreningen har anhållit om att få träffa infrastrukturminister Anna Johansson samt riksdagens trafikutskott snarast möjligt denna höst för att lägga fram vår sak.


Årliga, eventuella hot om nedläggning, vilket skedde 2013, kan inte accepteras. Enligt besked till föreningsstyrelsen före valet är rikspolitikerna överens med oss om detta. Nu vill vi få detta dokumenterat.


Veckorna före valet i september kom många politiker till Gnesta för att tala tåg med styrelsen. Vi har besökts av Anders Ygeman (S), då trafikutskottets ordförande i riksdagen, nu statsråd och inrikesminister. Vi har träffat språkröret och nu vice statsminister och miljöminister Åsa Romson (MP) och Katarina Elmsäter-Svärds partisekreterare. Vi mötte även Anna-Karin Hatt (C) och Anna Kinberg Batra (M) vid invigningen av Alliansens valstuga i Gnesta. Föreningsstyrelsen har uppskattat politikernas initiativ – en effekt av föreningens opinionsbildning och starka stöd lokalt och därtill medborgarnas oro för järnvägssystemet i stort.


Tidigare under sommaren skrev föreningsstyrelsen till riksdagspartiernas företrädare i regering och opposition med nedanstående krav, som avser den inledda mandatperioden:
- lyft upp pendeltågtrafiken i Trafikverkets prioriteringskriterier
- inför snarast fleråriga tågplaner
- se pendeltågförbindelserna ur ett resenärs- och medborgarperspektiv
- se förbindelserna även ur ett samhällsplanerings- och hållbarhets- /miljöperspektiv
 

Enligt föreningen är nya investeringar i järnvägssystemet en framtida vinst för samhällsekonomin och för en växande andel tågresenärer. Vår vision är fler pendeltåg och långt fler resenärer som ställer bilen till förmån för tåget.


Föreningens kommande förslag är en snabbutredning avseende förbigångsspår i Mölnbo och en ombyggnad av Gnestas spårområde med utökad kapacitet.


Föreningen Gnestapendeln accepterar inte att ytterligare en gång få ett nedläggningsbesked för vår pendeltågförbindelse, vilket skedde 2013. Därför kommer vår opinionsbildande verksamhet att fortsätta med oförminskad kraft. Nu utmanar vi den nya regeringen och ansvariga riksdagspolitiker – upp till bevis!

 

Ingemar Oderstedt och Styrelsen i Föreningen Gnestapendeln gm ordf Benny Åberg.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar