lördag, oktober 25, 2014

Integration, förvisning och förvaring!

I orten Stavsjö med 150 bostäder skall 150 asylsökande placeras på Stavsjö gamla världshus. Ortens invånarantal ökas hastigt i ett enda slag. Man kan verkligen undra över hur Migrationsverket har tänkt sig att dessa 150 personer skall integreras med ortens invånare. Något som torde vara en total utopi.


Man kan vidare undra om det är integration som Migrationsverket sysslar med. Det verkar mer vara förvisning och förvaring av dessa asylsökande. Är det så det humanitära Sverige skall agera gentemot dessa människor. Integrationsproblematiken urartar mer och mer för varje dag. Asylsökande barn placeras på barnhem. Något som man aldrig gör med svenska barn etc.


Hur skall dessa 150 asylsökande få kontakt med få svenska familjer, traditioner och jobb i den omgivande granskogen?  I Tyskland placerar man förvisso asylsökande i tält men i alla fall i bebodda trakter, så att de har en möjlighet till närmare kontakt med det tyska samhället.


Migrationsverkets verksamhet, som givetvis är politiskt styrd börjar bli en skamfläck för svensk humanism och mer likna interneringen av svenska kommunister till ödsliga norrländska läger under 2:a världskriget! Och hur har man tänkt att det vardagliga livet för Stavsjö-borna skall fungera? Läs mer om detta här!


Sverige borde kunna bättre Stefan Löfvén!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar