torsdag, oktober 23, 2014

Muslimska terrordåd i Ottawa, Kanada

Det senaste dygnets stora världsnyheter på alla världens stora nyhetskanaler än attackerna på Kanadas parlament och krigsmonument i Ottawa. Vad som hänt redogjordes i kväll av kanadensiska myndigheter på BBC, CNN, ZDF och andra internationella nyhetskanaler. 

 

 

Attackerna påminner tyvärr om mordet på en brittisk soldat i London förra året. Något som vi tidigare kommenterat med två bloggar. Islamistiskt vansinnesdåd upprör England och Rest in piece soldier Drummer Lee Rigby.

 

Händelserna är enligt den kanadensiske premiärministern kopplade till militanta muslimer och ISIS agerande i Syrien och Irak! Med Sveriges nuvarande positiva lagstiftning kring stöd åt både behövande och terrorister kan man nog förutse liknande händelser även här. Förmodligen kommer EU att behöva skärpa pass-reglerna, vilket ju bl a Storbritannien och USA redan gjort!

 

Kanadas hjälte idag heter Kevin Vickers, som sköt ihjäl den islamistiske terroristen! Se honom live från kanadensiska parlamentet.

 

Det kanadensiska dramat följs nu upp av ett liknande i New York, USA, där en islamistisk yxman skjutits ihjäl efter att ha angripit och skadat en polis svårt! 

 

Principales nouvelles du monde de la dernière journée sur toutes les grandes chaînes d'information du monde que les attaques sur le Parlement du Canada et le mémorial de la guerre à Ottawa. Ce qui s'est passé a été présenté ce soir par les autorités canadiennes sur la BBC, CNN, ZDF et d'autres chaînes d'information internationales.

 

Les attaques malheureusement pas sans rappeler les assassiner d'un soldat britannique à Londres l'an dernier. Quelque chose que nous avons déjà commenté sur deux blogs. Islamiste folie bouleverse l'Angleterre et le reste en pièces Soldat Drummer Lee Rigby.

 

Les événements sont selon le Premier ministre canadien liée à des militants musulmans et de l'action ISIS en Syrie et en Irak! Avec le droit positif de la Suède sur le soutien à la fois pour les nécessiteux et les terroristes peuvent probablement prédire des événements semblables ici. Vraisemblablement, l'UE va resserrer les règles de passeport, y compris bien sûr un Royaume-Uni et les États-Unis l'ont déjà fait!

 

Nommé héros du Canada aujourd'hui Kevin Vickers, qui a tiré et tué le terroriste islamiste! Voir le direct du Parlement canadien.

 

The last day's major world news on all the world's major news channels than the attacks on the Parliament of Canada and the war memorial in Ottawa. What has happened were presented tonight by Canadian authorities on the BBC, CNN, ZDF and other international news channels.

 

The attacks unfortunately remind us of the murder of a British soldier in London last year. Something we previously commented on two blogs. Islamist madness upsets England and Rest in Piece Soldier Drummer Lee Rigby.

 

The events are according to the Canadian Prime Minister linked to Muslim militants and ISIS action in Syria and Iraq! With Sweden's current positive law on support for both needy and terrorists can probably predict similar events here. Presumably, the EU will tighten passport rules, which already United Kingdom and the United States have done!

 

Canada's hero today is Kevin Vickers, who shot and killed the Islamist Terrorist! See him live from the parliament of Canada!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar