fredag, juli 05, 2013

Jan Björklund föreslår storsatsning på 50.000 lärlingsplatser

Idag, på Folkpartiets dag i Almedalen, föreslår Jan Björklund ett systemskifte för svenska lärlingsutbildningar, där målet är att hälften av yrkeseleverna, totalt ca 50 000 gymnasieelever, skall kunna få lärlingsutbildning år 2020. Ett utbyggt lärlingssystem har visat sig vara en framgångsfaktor i europeiska länder med låg ungdomsarbetslöshet. 

Detta gäller särskilt i det enormt ekonomiskt starka Tyskland eller Österrike, där lärlingssystemen är vida utbrett och en stor framgångsfaktor, särskilt för de som är mer praktiskt inriktade. Dessa länder har oxo den lägsta ungdomsarbetslösheten i Europa.Även om lärlingssystem redan idag finns i gymnasieskolan, där eleven är minst hälften av utbildningstiden på en arbetsplats. Kommer det att bli en mer verklighetsförankrad utbildning samtidigt som det ger arbetslivserfarenhet. Att utbildningen till stora delar sker på en arbetsplats ökar dessutom motivationen för många elever som efter nio år i grundskolan vill pröva andra sätt att lära sig nya kunskaper och då tydligare ser vad utbildningen ska användas till.

Folkpartiets förslag har väl inte väckt någon större entusiasm hos (S) men som sagt räven tycker alltid att rönnbären är sura. Säkert kommer detta förslag att kunna gå igenom riksdagen med stor majoritet.

Själv har jag alltid vurmat för en närmare koppling mellan skola och arbetsliv. Med min tekniska utbildning var det fordom ett krav, att man praktiserade på olika företag. Detta var på 60-talet - en gyllene tid i svenskt arbetsliv. Vi borde kunna återskapa om inte en helt gyllene så i alla fall en god framtidstro för våra unga! Därför behövs det åtgärder nu!

Vi påminner om att det imorgon lördag är centerpartiet och Anni Lööf, som bestiger talarstolen och sedan på söndag är det dags för Stefan Löfvén och socialdemokraterna, att få visa upp sig i rampljuset.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar