tisdag, juli 09, 2013

Gnesta kommuns socialistiska majoritet sviker de äldre invånarna

Idag har Södermanlands Nyheters utmärkte skribent Maria Gustafson en synnerligen angelägen artikel om situationen för de äldre i Gnesta kommun. Den förtjänar  att kommenteras.

2010 tillträdde en ny socialistisk majoritet i Gnesta kommun. Vad man sysslat med under de senare åren är mer och mer höljt i dunkel. Men det första man gjorde var att särskilt utöka budgeten inom skola/förskolan, vilket kostar närmare 3 miljoner kr varje år.

När det gäller omsorgen om de äldre så sparas det hela tiden i alla led. Förmodligen grundlades detta genom alla byten av ordföranden i socialnämnden samt givetvis hela den extrema chefstjänstemanna karusellen och hela havet stormar i hemtjänsten. Senast har nu ytterligare två toppchefer; ekonomichefen och kanslichefen begärt entledigande. Det verkar som om Johan Rocklind(S) och Kukkamaria Valtola-Sjöberg(MP) saknar erforderlig sjövana! J a den politiska styrhytten i Gnesta kommun saknar visst både kapten och styrmän. 

Liljedalshemmet börjar alltmer bli en synnerligen pinsam barlast för de rödgröna. Alliansen hade 2010 klarat ut alla navigeringsbestick i fråga om Liljedalshemmet. Därefter har skeppet blivit av med sin kapten och styrmän. Det är synnerligen oroväckande för de äldre. Man undrar lätt vad PRO och SPF tycker om detta? Vad tycker anhöriga, som måste ställa upp när kommunen inte klarar sin uppgift?

För dessa förhållanden kan man dock knappast lasta nuvarande socialnämnd. Röran bland anställda i vården av våra äldre är och har varit synnerligen negativ beroende på chefsfrågor och som sagt täta ordförandebyten; dvs bristande kontinuitet. Birgitta Brus(S) och Bengt Landin(MP) måste dock tillerkännas att ha försökt göra något åt detta. Men Johan Rocklind och Kukkamaria Valtola-Sjöberg har sett till att ändra den magnetiska nordpolen. Man har helt enkelt lagt sig i och gjort allt värre. 

Efter tre år är dock situationen något annorlunda. Om vi fortsätter den marina kopplingen så har mycket vatten flutit under broarna. Skutan Gnesta kommit rejält ur kurs och gått hårt på en sandbank. Nu gäller det nog inte bara att söka bärga skeppet utan kanske bygga ett nytt med ny besättning. I varje fall är det senare uppenbarligen av nöden!

Bästa vägen ur Liljedals-dilemmat är kanske att bygga nytt någonstans i den stil som präglar Ekhagen i Björnlunda. Dvs att bygget skall kunna utökas vid behov i ett plan. Men krafttag måste nu tas för att ge våra äldre en trygg framtid utan ovisshet. Många äldre har mist sin make/maka och är ganska ensamma och har förmodligen svårt med vardagen. 

Det finns inga rena serviceboenden i kommunen utan man är helt i händerna på hemvården, som dock fortfarande synes skakig! Valfriheten är satt på undantag; något som kunnat hjälpa upp situationen!

Det behövs en betydligt större intresse och engagemang för de äldre medborgarna och givetvis ekonomiska satsningar. Det förtjänas efter ett långt och ofta strävsamt liv! 

Tomrummet hos den socialistiska majoriteten är stor efter politikerna Gert Nilsson(S) , Mikael Clemens(MP) och Daniel Helldén(MP)!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar