onsdag, juli 10, 2013

Abandon ship! Överge fartyget!

Att skutan Gnesta kommun har hamnat ur farleden och fastnat på en sandbank är väl de flesta numera medvetna om. Om besättningen finns det mycket att säga. Både på tjänstemannasidan och den politiska. Tyvärr så blir denna karusell ekonomiskt kostbar för kommunens invånare. Verksamheten rullar på men drabbas snart av lednings-bristen främst när det gäller nya idéer och vägval. Det kostar ofantliga summor att rekrytera nya chefer. Gnesta kommuns attraktivitet minskar drastiskt med dålig politisk ledning. Den plötsligt uppblossande pendeltågskrisen visar med glasklar tydlighet att kommunens fokus och framför-hållning kunnat vara bättre!

När alliansen förlorade valet 2010 (rödgröna vann med en enda röst) fanns det en kompetent och kunnig ledningsgrupp i kommunen bestående av:

Kommunchef         Nils-Erik Selin      
Kanslichef         Anneli Sagnérius
Ekonomichef        Marlene Bernfalk
Stadsbyggnadschef  Christer Andén  
Barn- och utb chef Mona Elveskog          ?
Kultur/teknikchef  Johan Ström
Socialchef         Susanne Sandlund

Det fanns dessutom en politisk ordförandegrupp med lång erfarenhet:

KS  ordf           Henric Sörblad(M)
BoU ordf           Ingalill Fredriksson(C)
Soc ordf           Ingrid Jerneborg(M)
MoB ordf           Sara Kinberg(FP)
KoT ordf           Mats Klasson(C)
KF  ordf           Bo Wingård(KD)

Av kommunens ledningsgrupp finns i höst bara Nils-Erik Selin och Christer Andén kvar. Övriga är uppsagda, har slutat eller sagt upp sig. Dessutom slutar Christer Andén 2014. Det torde inte vara särskilt svårt att förstå att detta är inte hållbart någon längre tid. De tongivande bland rödgröna politiker synes sakna både kompetens och erfarenhet för att leda en 500 miljoner kronors verksamhet. Skutan Gnesta kommun är i sönderfall och i skriande behov av ny besättning. Cirkus socialförvaltning

Susanne Sandlund slutar och ersätts av Magnus Johansson, som lämnar efter ett år och tar med sig mellanchefen Helen Broberg. Chefen för den omdiskuterade hemtjänsten Josefina Ackelman-Thunholm säger upp sig. Nämndordförande Tom Jansson(S) slutar efter ett år. Under lång tid fanns ingen ordförande alls tills Birgitta Brus(S) tillsätts. Båda styrande kommunalråden Johan Rocklind och Kukkamaria Valtola-Sjöberg har själva lagt sig i styrandet av nämnden. Ny socialchef (som vi ser fram mot) Marja Kammouna börjar dock i augusti 2013.


Cirkus kultur- och teknikförvaltning

Chefen Johan Ström får sparken efter en kortare tid av nämnden. Johan var förmodligen en av kommunens bästa rekryteringar under 20 år men ogillades av de rödgröna. Någon ny chef har inte tillsatts utan Bengt Klintbo, ekonom sköter det hela. Dock har den kontroversielle fritidschefen Mikael Karlsson slutat och ersatts med en betydligt mer kompetent kvinna. I nämnden har flera rokader gjorts under mandatperioden.


Cirkus barn- och utbildningsförvaltning

Kommunens i särklass tyngsta arbetsuppgift. Nämndordförande Ann-Christin Alderbrant(S) slutar och ersätts av det politiskt oprövade kortet Linda Lundin(S), som till stöd har sagda Valtola-Sjöberg(MP). Tur att de har den kompetenta Ingalill Fredriksson(C) i nämnden. Annars hade nog det mesta gått åt skogen. Som lök på laxen så slutar även  chefen Mona Elveskog.  En ny chef Monica Harlin (internrekrytering) har tillsatts dock utan politisk consensus. Linda Lundin (26) skall nu förvalta 200 miljoner kronor om året.


Förmodad cirkus kanslienheten

Kommunens kanslichef Anneli Sagnérius och ekonomichef Marlene Bernfalk har sagt upp sig. Två oerhört viktiga personer som påverkar alla andra förvaltningar och styr verksamheten inom kommunen. De ekonomiska analyserna är oerhört viktiga både för chefstjänstemän och för ledande politikers vägval. Eftersom den styrande politiska eliten är oerfarna för att leda en verksamhet som omsätter ca 500 miljoner kronor varje år, är givetvis gedigna juridiska och ekonomiska underlag helt avgörande för goda beslut.

Noterbart är att intet hörs från Samhällsbyggnadsförvaltningen (MoB). Men där råder pro's Christer Andén, Bertil Karlsson, Ghita Sjösteen och Tomas Enqvist!


De styrandes två kommunalråd Johan Rocklind(S) och Kukkamaria Valtola-Sjöberg(MP) kanske bör ta fler råd av äldre och mer erfarna kollegor inom respektive parti. Det finns faktiskt kunnigt folk därstädes. Det skulle nog både kommun och invånare må bra av. Nu har de lyckats röra till det rejält!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar