onsdag, juli 24, 2013

Brister att inse den verkliga sanningen!

Boverket och SVT Text meddelar att det är stor brist på "flyktingbostäder". Vad en flyktingbostad är för något specificeras inte men vi förmodar med ålderns rätt att det handlar om helt vanliga bostäder för människor. Boverket anser ju att kommunerna skall "kunna få fram bostäder." Något som verkar ganska märkligt då dessa knappast finns ens för vanliga svenskar.

På samma SVT Text kan man läsa om landets bostadsproduktion att småhusbyggandet minskat med 70% de senaste sju åren samt bostadsrätter med 56% och hyresrätter med 62%. 

När landets befolkning varje år enligt SCB ökar med närmare 60.000 personer varav 40.000 flyktingar och arbetsinvandrare så behöver man ju knappast använda vare sig deriveringsregler eller integralkalkyl utan vanlig plus och minus för att inse att detta går inte ihop.


Just det Boverket och SVT Text. Går inte i ihop. Hur kan man vara så enfaldig, att inte inse att produktion och tillgång hör ihop! Skärpning tack!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar