måndag, oktober 26, 2015

Passiva okunniga politiker skapar tudelat samhälle!


Varför presenterar vi de två föregående pessimistiska bloggarna? För att trycka ner redan nertryckta i skorna eller för att påvisa att det behövs en helt ny jobbpolitik om inte alienationen i det svenska samhället skall bestå och öka. Ja frågan är ju helt klar. Fortsätter vi på inslagen väg kommer alla att drabbas både de med jobb och de utan.


Nu renoveras miljonprogrammens bostäder med 50-60% hyreshöjningar. Detta drabbar givetvis arbetslösa eller pensionärer med små inkomster. Vi lever i kommunicerande kärl. All folkpension och socialbidrag (äldreförsörjningsstöd/garantiperson) utgör idag i stort samma ersättning runt 11.500 kr/månad. Enligt Kommunal skiljer det 400 kr/månad för att ha jobbat ett helt liv eller inte gjort något alls! Socialbidragen kan knappast höjas över vanlig pensionsnivå. Och att höja den senare utgör ju en enorm kostnad. Detta innebär på sikt höjda hyror men icke höjda socialbidrag. En omöjlig situation som de flesta kanske inser. 


Enda möjligheten till någorlunda fortsatt välfärd i boende och sjukvård är att fler får arbete. Idag finns det endast 5% jobb i Sverige som passar lågutbildade invandrare. Samma snitt för EU är 10%. För att Sverige skall komma ikapp krävs det ett tillskott av 360.000 enkla jobb! Något som framför allt LO är stark motståndare till!


LO satsar nu stora resurser på att motarbeta en arbetsmarknad, som måste reformeras och kunna skapa enklare jobb om inte vi fortsatt skall måla in oss i ett flyktinghörn! Därför kan man bara beklaga LO:s piediestaler! Nu verkar dock den svarta invandrarmarknaden växa, vilket innebär företagande men att skyddsnätet för svartjobbare initialt blir svagt och att garantipensionerna så småningom blir omfattande. Tidigare har ju invandringen skett på ett någorlunda organiserat vis. Nu vet inte ens polis eller gränsskydd, vilka som uppehåller sig i landet.


Tidigare hade vi på denna blogg tämligen lite förtroende för ledande riksdagspolitiker och partier med något undantag. Men att socialdemokrater och moderater idag inte kan åstadkomma något bättre än att stå och titta på medan båten sjunker med osäkra livbåtar (EU) till hands. Det är det mest oroande! Vi behöver betydligt fler ansvarsmedvetna riksdagspolitiker än vad regering och allians nu kan uppvisa!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar