torsdag, oktober 08, 2015

I rosenrött jag drömmer! (La Vie en Rose)Läste häromdagen med stigande förvåning en artikel i Södermanlands Nyheter, som handlade om socialdemokraternas och moderaternas gemensamma omhändertagande av Gnesta politiken. I sin subtila aningslöshet påminde infallsvinkeln om den franska chansonen La Vie en Rose på svenska insjungen av Gustaf Torrestad under titeln I rosenrött jag drömmer!


Artikeln ger intryck av att i Gnesta samarbetar alla mot samma mål och att det råder stor enighet om de flesta beslut. Man konstaterar att "Moderaterna fick offra valfriheten"! Men beskrivningen haltar verkligen. Hela debatten om hanteringen av de äldre som bor på Liljedalshemmet saknas helt. Det är ungefär som att beskriva Sveriges historia och glömma bort Karl den XII:e.


Efter den relativt stormiga  ishallsaffären som ju ligger längre bak i tiden, har ju fråga om ny- eller ombyggnad av Liljedalshemmet varit den hetaste politiska frågan under många år. Alliansen hade redan 2009 planerat för att bygga om. I valet 2010 blev det en ny politisk majoritet med S,V och MP, som syntes fördröja projektet. Men i november 2011 fattar en enig socialnämnd inriktningsbeslut att skaffa ersättning för hemmet. I en motion 2012 föreslår dessutom centerpartiet en nybyggnation på Frönäs-området.


I maj 2014 meddelar Johan Rocklind(S), att det blir inget nytt bygge förrän tidigast 2017, vilket innebär att det i princip kommer att saknas ett av tre äldreboenden under flera år. Var skall de äldre ta vägen? Givetvis ett stort svek mot de äldre invånarna, som pensionärsorganisationerna PRO och SPF gemensamt protesterade mot! Även moderaterna framförde skarp kritik i SN mot senareläggningen i juni 2014!


SPF har dessutom genom Gunilla Bränström framfört kritik mot den allt hårdare gallringen av de som får plats på äldreboenden. Kommunen måste ju m h t senareläggningen behandla Gnesta äldre betydligt tuffare ett antal år. I år har även oppositionsrådet Håkan Ekstrand(C) i en interpellation efterfrågat vad som händer med de äldre som nu kastas ut från det nerlagda äldreboendet.


Gnesta kommun bygger om badhus, köper Åsbacka och bygger ny sporthall något frenetiskt! Men allt är knappast rosenrött. I varje fall inte för de äldre, som är i behov av bra omsorg i livets slutskede! Moderaterna fick nog offra mer än valfriheten för att drömma tillsammans med socialdemokraterna!
"Två ögon som emot mej ler,ett skratt som lever ännu mer,Se där vad som har fångat mej,och som nu binder dej vid mej.

När du vilar i min famn, och viskar ömt mitt namn, i rosenrött jag drömmer. Kärleken som från mej flytt, du skänker mej på nytt, och sorgerna jag glömmer. Till mitt hjärtas alla vrår, ett lyckoskimmer når, var gång som jag dej ser. Allt kan jag mista, men rik ändå är, om jag för evigt får vara dej nära. Se'n den dagen jag dej mött, en värld i rosenrött, emot mej ler.

För mej har livets morgon grytt,allt är så vackert och så nytt,All saknad vikit ur mitt sinn,se'n första gången du blev min."


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar