fredag, februari 06, 2015

Vår skruvade värld!

Folkpartiet har likt Kristdemokraterna föreslagit vissa justeringar eller rättare sagt tillämpningar av Utlänningslagen. Bl a föreslår man att lagen om anhöriginvandring skall tillämpas som den är skriven och inte till 99% med undantagsparagrafen. Detta föranleder ett väldigt liv på den församlade pressen och liberalförnekarna på Sveriges Television i synnerhet! Allt är uppenbarligen Jan Björklunds fel även om förslagen förmodligen är djupt förankrade i partiet.


När Moderaterna och Anna Kinberg-Batra häromdagen ställde exakt samma krav som Folkpartiet, noterade inte ens Sveriges Televsion detsamma.Snacka om opportunism och att skjuta på budbäraren i detta fallet Jan Björklund!

 

Expressen skriver idag att Folkpartiet backar på grund av dessa utspel. Detta är inte sant på något vis. Partiet har ökat om man jämför med opinionsmätningar från december och januari. Men för all del ganska lågt efter PISA-haverier och framför allt DÖ; dvs decemberöverenskommelsen. Där svek nog många folkpartister. 

 

Den interna diskussionen i Folkpartiet visar på högt i tak. Tyvärr är det stor skillnad i åsikter mellan de som har att hantera integrationsproblemen, nämligen kommunal-politiker och de som slipper och närmast glassar i riksdag och EU.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar