torsdag, februari 12, 2015

Gnesta skall självklart stödja samlingsplatser i hela kommunen!

I dagens Sörmlands Nyheter kan vi läsa att Wattrangsborg i Björnlunda behöver repareras och att stiftelsen saknar ekonomiska resurser. Något som knappast är ovanligt för de ytterligare två föreningar som finns i förskingringen, nämligen Föreningshuset i Stjärnhov och Laxnegården i Laxne.


Vid tidernas begynnelse på 70- och 80-tal hade dessa lokaler utöver en kommunal träffplats i Björnlunda fullgott ekonomiskt stöd från dåvarande Nyköpings kommun och sedan av den egna Gnesta-kommunen. Någon gång på 2000-talet började det kärva och allt färre resurser sköts till av kommunen. Den rent kommunala i Björnlunda lades ner och såldes, då ju Wattrangsborg byggdes.


Varför är det kommunens skyldighet att tillse att dessa föreningar har rimliga ekonomiska villkor? Jo i Gnesta centralort finns ju lokalen Elektron, som på intet vis är självbärande utan kostar ganska stora summor varje år både i drift och investeringar. I detta sammanhang är lokalerna i ytterorterna viktigare, då det kanppast finns något annat utbud. I centrala Gnesta finns ju mycket mer att välja på.


Det har påpekats att man kan väl använda skolorna för möten, fester och bröllop på ytterorterna. Man behöver ingen större fantasi, för att inse att detta är direkt olämpligt m h t rådande miljö.

 

Stiftelsen Wattrangsborg med Björnlundaprofilen Sune Åkerlind skall inte behöva stå med mössan i hand och be om stöd från kommunen. Det är kommunens skyldighet att tillse att alla lokaler fungerar. Under vilken norm sorterar för övrigt Elektron?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar