lördag, februari 14, 2015

170.000 industrijobb försvunna sedan år 2000!"170.000 industrijobb har försvunnit sedan år 2000 varav ca 100 000 sedan finans­krisen bröt ut. Antalet anställda inom den svenska industrin har för första gången på decennier fallit under 600 000 personer. Den kraftiga nedgången som skedde till följd av den akuta finanskrisen har efter en kort återhämtningsfas fortsatt. Sedan 2011 handlar det om 30 000 färre arbetstillfällen enligt IF Metall och tidningen Arbetet!


– Nedgången beror till stor del på den allmänt svaga utvecklingen i omvärlden. Vi har en ofördelaktig sammansättning av exporten. Investeringsvaror utgör en stor del och vi har länge haft en svag investeringskonjunktur, särskilt i det viktiga euro-området. Något som drabbar oss extra hårt, säger Pär Österholm på statliga Konjunkturinstitutet.

 

IF Metalls utredningschef Erica Sjölander är bekymrad över den långvariga utvecklingen mot tappade marknadsandelar internationellt.


– Man kan ställa sig frågan varför Sverige går sämre än Tyskland, som lyckats hålla sin ställning globalt. Där har man länge haft en tydlig fokus på industrins betydelse från politiskt håll. Här upplevde vi tidigare att vi talade inför döva öron, säger hon."

 

Industrin som de facto är vår välfärdsmotor med sin export och påverkan på handelsbalansen minskar således medan tjänstesektorn ökar. Dock ger den senare ger knappat något tillskott till välfärden.


Denna utveckling borde oroa våra riksdagsmän i hög grad. Vi kan verifiera att på tyska nyhetsprogram så uppmärksammar man mycket industrin. T o m olika konferenser meddelas på bästa sändningstid. I svensk TV och debatt är det dött!


Kanske det är dags att släppa betygen och istället jobba med de verkliga kommande problemen för det svenska samhället. Var finns politiker-andan från 50- och 60-tal, då man verkligen adresserade viktiga frågor för landets framtid?

 

Sverige sjunker nu om än inte som en sten i internationella jämförelser; inte bara i skola utan även i pension, sjukvård och omsorg, jobb och BNP. Det enda som inte sjunker är skatter och pålagor. Regeringen Löfven har dock nu sin stora chans att visa att man verkligen är regeringsdugliga!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar