onsdag, mars 02, 2016

Varör tiger Svenska Kyrkan om utrotningen av kristna i Mellan-Östern!

Den liberale riksdagsmannen Robert Hannah presenterar skakande statistik om hur kristna i Mellan-Östern utrotas dag för dag. Han ställer frågan varför ärkebiskop Antje Jackelén och den svenska kyrkan tiger som muren!

En högst berättigad fråga från oss som råkar vara medlem av kyrkan. Vad gör man för att stärka kristnas rätt till sin tro? I dagarna kan man läsa om hur kristna flyktingar förföljs av muslimer på svenska asylförläggningar. Vad gör kyrkan? Ingenting. Rien. Nothing!

Jag har ju under min levnad besökt både Syrien, Libanon, Egypten, Tunisien och Marocko och har en viss insikt i huvudsakligen muslimska samhällen. Märkbart är att det på 70-talet var ganska goda förhållanden för både kristna och judar i Levanten. I Egypten hade de kristna kopterna tämligen goda levnadsförhållanden. Idag är detta fullständigt förändrat! Kopterna lever under stort tryck inte minst pga Det Muslimska Brödrasällskapets framgångar!

Men varför tiger regeringen och Stefan Löfven om dessa skändligheter både utomlands och här i Sverige? Varför tiger Antje Jackelén om sina systrar och bröders belägenhet? Högst märkligt!


Du kan även läsa mer på A Demand For Action's hemsida!


Sverige begränsar nu asylmottagningen och borde i rättvisans namn dock prioritera dem som har störst behov av skydd; dvs kristna syrier och iraker!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar