tisdag, mars 01, 2016

Allt fler ifrågasätter höghastighetståg!

Att bygga höghastighetsbanor, där man kan framföra tåg i hastigheter runt 300 km/timme mellan Stockholm-Jönköping-Göteborg/Malmö har ju varit ett omhuldat projekt. Framför allt för potentiella byggherrar men även olika kommuner längs dess sträckning. Framför allt skulle staden Jönköping gynnas av ett dylikt projekt.

Nu höjs allt fler röster från mer initierade personer om att detta är ett projekt som Sverige har alldeles för liten befolkning för och att det hela blir tämligen kostsamt i en tid när pengarna behövs till integration, bostäder och sjukvård. Experterna på KTH är eniga: "Ett tämligen dyrt och olönsamt projekt".

Jag har själv provat på att åka TGV mellan Lyon och Paris en resa som tog ungefär lika lång tid som flygresan åt andra hållet. Givetvis en fantastisk upplevelse. Men då skall man veta att det gjorts ohyggliga ingrepp i naturen och att Paris har 8 miljoner invånare och Lyon-regionen kanske lika många invånare som Stockholm. Dessutom har Frankrike knappast någon snö och is att tala om. Något som ofta fördunklar tidsoptimisternas planering i Sverige.

Det nuvarande svenska järnvägsnätet, som började byggas för 150 år sedan är tämligen sårbart och illa underhållet av kostnadsskäl. Ständiga avbrott och avsaknad av teknisk redundans vittnar om dessa förhållanden. Skall man då med dessa brister påbörja ett gigantisk projekt, som kanske i slutänden kostar runt 500 miljarder kr? Ytterst tveksamt!

I debatten framhålls ofta att det skulle vara bra för svensk tillväxt att det går att resa snabbt mellan Stockholm.Göteborg resp Malmö. Har aldrig förstått den tesen. Den viktigaste trafiken måste vara den regionala. Bevis på detta är trafiken kring Mälaren som utvecklats enormt med Mälarbanan och Svealandsbanan. Hade tillfälle som styrelsemedlem i MÄLAB, att kunna studera detta närmare under 90-talet. Ja vi hann faktiskt med en tur till England för att studera trafikutvecklingen därstädes.

Ostlänken

Ostlänken är dock ett projekt som jag verkligen tror på. Men det behöver på intet vis vara 320 km/tim. Det räcker med 200 km/tim i vårt snörika land. Det har visat sig att de ekonomiska motorerna huvudsakligen är regionala. Dvs det är viktigt att få en gemensam fungerande arbetsmarknad i Stor-regionen Stockholm. I denna bör ju Gävle-Uppsala-Nyköping-Norrköping och Linköping vara inkluderade liksom redan idag Eskilstuna/Örebro.

Järnvägen mellan Stockholm och Katrineholm är hårt belastad. Tillkomsten av Ostlänken skulle avsevärt minska bekymren på denna del. Även tillgången på en stor flygplats Skavsta är en viktig komponent i detta pussel. Stockholm har många kontorsjobb men snart få industrijobb. Man har en enorm bostadsbrist. Kan man med snabba regionala kommunikationer utjämna obalanser så kommer Stor-regionen Stockholm att kunna utvecklas på ett synnerligen positivt vis och starkt bidraga till en god ekonomisk tillväxt till gagna för hela landet!

Prioritering

1. Lägg ner höghastighetsprojekten. 2. Bygg Ostlänken! 3. Satsa på att förbättra och underhålla nuvarande järnvägar. 4. Bygg tvärförbindelse Göteborg-Landvetter-Jönköping-Tranås! 5. Bygg ut södra stambanan! 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar