torsdag, november 04, 2010

Sant eller osant om parboende!

I veckans lokalblad kunde man läsa att Trosa och Gnesta kommuner har olika syn på parboende. Detta är dock inte korrekt. I den undersökning som Barbro Westerholm gjort om parboende i landet svarade både Trosa och Gnesta, som enda kommuner i länet, ja alltid till denna förfrågan.

Den aktuella artikeln handlade bl a om Ekhagen i Björnlunda. Eftersom jag (ibland) och hustrun brukar spela boule två gånger i veckan vid Ekhagen, så finns det en utmärkt källa till god samvaro och inte minst information bland alla +65:are.

Den berättelse som gavs i tidningen stämmer ine alls med den övriga lokala informationen i Björnlunda!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar