söndag, juli 06, 2014

Föreningen Gnestapendeln är oroade och vill uppvakta regeringen!

 

Trafikverket har ju i dagarna bäddat för en-timmes pendeltrafik. Något som låter ganska sparsmakat; särskilt i rusningstid! Föreningen Gnestapendeln är fortsatt starkt oroad av vad som händer och skriver till regeringen, bl a att "Gnestapendeln och motsvarande, viktiga pendeltåg-förbindelser hotas årligen av försämringar eller i värsta fall av nedläggning. Trafikverket verkställer regeringens järnvägspolitik, med bland annat högre prioritering av fjärrtåg och godstrafik, oftast med nya operatörer och deras intressen i första rummet, på bekostnad av lokal och regional pendeltågtrafik."

 

Här kan man läsa föreningens hela skrivelse till regering, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd m fl!

 

Vi bejakar givetvis Gnesta Pendelförenings ambitioner. Det måste vara fel, att skapa reduntanta kommunikationer med flera aktörer och halvtomma fjärrtåg på sträckan Göteborg-Stockholm på bekostnad av arbetsresor inom storstadsregionen! Detta torde vara ett helt fel tänk! Studera gärna hur andra länder hanterar EU:s mantra om fri konkurrens!

 

Pendeltåget en livsnerv för Gnesta! 

Avregleringen av järnvägen ett stort fiasko? 

1.000 demonstrerade för Gnesta-pendeln 

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar