tisdag, oktober 19, 2010

Dyr fjärrvärme i Gnesta

Aktörerna på bostadsmarknaden, Hyresgästföreningen, SABO m fl har kartlagt fjärrvärmepriserna i landet. Genomsnittspriset är 140 kr per kvadratmeter i landet. Lägst i Sörmland ligger Oxelösund med 114 kr och högst Gnesta med 151 kr.

För att värma upp och ge varmvatten till en normalvilla på 120 kvm så blir kostnaden i Gnesta ca 18.000 kr per år!

I samma bostad uppvärmd med el och värmepump åtgår ca 5.500 kWh a 1,60 kr = 9.000 kr. Dvs fjärrvärmen är dubbelt så dyr som el och värmepump. Detta förvånar inte alls. Det är dyrt att lägga ner fjärrvärmerör och där tekniken är ett högtemperatursystem (100 grader) med stora förluster och hög produktionskostnad för den höga värmen.

I ett system baserat på värmepump tillverkar man inte varmare vatten än vad som behövs i radiatorsystemet till villan eller lägenheten (25-35 grader). Med undantag för duschvatten, som måste hålla knappt 40 grader.

Fjärrvärme är således ett system på utdöende av det enkla skälet att det är dubbelt så dyrt med sin högvärmeteknik och dyra och komplicerade ledningssystem!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar