torsdag, oktober 14, 2010

Den svenska modellen för jämställdhet

Noterade att en 23-årig man i Örebro anhålltis på sannolik grund för ett antal överfallsvåldtäkter i Örebro de senaste åren. Enligt polisen finns det teknisk bevisning (läs DNA), som styrker misstanken!

Dessa händelser får en utsökt att fundera lite kring svensk jämställdhet. För dem som inte vet definieras jämställdhet i världen att bestå av:

1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.
2. Ekonomisk jämställdhet.
3. En jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet.
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

I svensk debatt beslyses i stort endast de två första punkterna. Särskilt är media bekymrade över att det finns för få kvinnliga VD:ar. Något som knappast berör gemene man.

I Sverige har vi ojämförligt högst antal våldtäker inom hela EU! Detta faktum, som är synnerligen besvärande för landet, diskuteras nästan aldrig av någon orsak!

Den svenska varianten av jämställdhet omfattar således inte mäns våld mot kvinnor. En intressant självcensur, som gör kvinnor till lovliga offer!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar