onsdag, oktober 19, 2016

Hur fördelas föreningsbidragen i Gnesta kommun?

I Gnesta kommun bor 40% av skattebetalarna inte i tätorten utan i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov. Trots detta går alla kommunala investeringar till centralortens olika finesser. Med andra ord pågår en stor utsugning av invånarna i kommunens ytterområden. Denna trend har varit särskilt tydlig de senaste 6 åren under socialdemokratiskt styre. 


För några veckor sedan träffade kommunledningen ombud för de 1.300 invånare som bor i Gåsinge-Dillnäs (Laxne). Det kunde konstateras att kommunalrådet Johan Rocklind var tämligen ovillig att kommentera varför alla investeringar går ytterområdenas vägar förbi. En rätteviseprincip för medborgarna finns ju faktiskt inskriven i kommunallagen. Men intet tycks bita på denne stenstod.


Detta är inledningen på en insändare jag skrev i Södermanlands Nyheter i våras. Efter att ha gjort en genomgång av vilka kultur- och andra föreningar som får stöd, stärks den bilden kraftigt!. Här nedan finns en sammanställning av alla bidrag och på vilka orter dessa föreningar verkar. Man kan raskt konstatera, att 80% av allt stöd tillfaller föreningar som verkar i Gnesta kommuns centralort. Björnlunda 3%, Stjärnhov 4% och Laxne under 1%.

Till yttermera visso saknas det beslut i aktuell nämnd (KS) om hur fördelningen skall se ut; dvs en ren tjänstemannafördelning. Detta påpekas då vissa bidrag säkert är tämligen kontroversiella. Under hela 2016 finns nästan inte ett enda beslut eller diskussion om kultur- eller föreningsbidrag i kommunstyrelsen, som ju tillika är ansvarig nämnd!


Således tillämpas ibland ett internt regelverk på tjänstemannanivå för fördelning av bidrag till olika föreningar men inte alltid. När det gäller kulturbidrag är det helt ett stort mörker. Beslut fattas hipp som happ. Och i de flesta fall fattas inga beslut alls, som då givetvis inte går att överklaga. Man kan lätt säga att den kulturella utvecklingen och transparensen i kommunens beslut försvann med nerläggningen av Kultur- och fritidsnämnden! De flesta kommuner i landet har en sådan men dock inte Gnesta, som ju bara har tre nämnder jämfört med Trosas sex nämnder.

Och hur ser det ut om man plötsligt skall börja kritisera enskilda tjänstemän för en dålig kultur och föreningspolitik. Det ser ju ganska illa ut, när politiker undandrar sig sitt ansvar!Elektron (fd Folkets hus föreningen) 1 500 000  Gnesta
Gnesta IK 565 350  Gnesta
Bidrag studieförbund 214 000
Art Lab 100 000  Gnesta
Stjärnhovs Idrottsklubb 74 690  Stjärnhov
Björnlunda IF 61 110  Björnlunda
Gnesta taekwondo 60 280  Gnesta
OK Klemmingen 40 440
Långsjö teater 35 000  Gnesta
Kalaset 30 000  Gnesta
Gnesta FF 21 610  Gnesta
GiG Jazzförening 20 000
Gnesta skyttegille 20 000
Frisksportklubben Freja 19 900  Gnesta
IFK Gnesta 17 830  Gnesta
Smedsta Gymnastikförening 17 680  Gnesta
Gnesta scoutkår 16 080
Bellmanspelet  KS.2016.82 15 000
Gnesta konstrunda 15 000
Daga-Gnesta Naturskyddsförening 15 000
Konstrundan 15 000
Gåsinge dillnäs IF 15 000  Gåsinge
SPF Seniorerna Gnesta-Daga KS.2016.57 14 340
Östra sörmlands Flygklubb 10 440
Stjärnhovs Byalag KS.2016.80 10 000  Stjärnhov
Ateljé 42 10 000  Stjärnhov
Gnesta Musiksällskap 10 000  Gnesta
Daga bangolf 10 000  Björnlunda
Konst i Gryt KS.2016.63 9 000  Stjärnhov
Laxnegården KS.2016.38 8 000   Gåsinge
Björnlunda hembygdsförening KS.2016.37 8 000  Björnlunda
Frustuna hembygdsförening KS.2016.43 8 000   Gnesta
Gryts hembygdsförening KS.2016.34 8 000  Stjärnhov
Musik i Gryt KS.2016.24  7 000  Stjärnhov
PRO Gnesta 230x30 6 900  Gnesta
Gryts hbf Hembygdsdag KS.2016.35 5 000  Stjärnhov
Gnesta Filmstudio 5 000  Gnesta
Vårspiran KS.2016.20 4 000  Stjärnhov
Björnlunda kammarmusik KS.2016.68 4 000  Björnlunda
Björnlunda kammarmusik 4 000  Björnlunda
Stjärnhovs PRO KS.2016.91 3 600  Stjärnhov
Gnesta tennisklubb 3 600  Gnesta
Stjärnhov PRO 3 500  Stjärnhov
Björnlunda hbf Visstuga KS.2016.44 3 000  Björnlunda
Björnlunda kammarmusikförening 2 500  Björnlunda
Gnesta handboll 2 080  Gnesta
Björnlunda kammarmusik 2 000  Björnlunda
Björnlunda friluftsfrämjande 1 460  Björnlunda
Gnesta ridklubb 248  Gnesta
Gnesta basket 0
Gnesta Gym 0
Gnesta jaktskytteförening 0
Gnesta kusk- och ryttarförening 0
Gnesta motorklubb 0
Gnesta simsällskap 0
Gnesta vrakdykarklubb 0
Solbacka Gnesta GK 0
Team Gnesta Hälsa 0

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar