torsdag, oktober 27, 2016

Fler avhopp i Gnesta politiken!


Nyss lämnade Linda Lundin(S) sitt uppdrag som ordförande i Barn- och utbildnings-nämnden. Nu signalerar miljöpartiets gruppledare Mats Dellrud, att han flyttar från kommunen och således inte kommer att behålla några politiska uppdrag.

Miljöpartiet har ju under åren drabbats av stora avhopp som KukkaMaria Valtola-Sjöberg, som blev partiombudsman i Örebro samt Mikael Clemens och inte minst Daniel Helldén, som numera är borgarråd och ingår i Stockholm stad politiska ledning.


Att Mats nu lämnar Gnesta kommunfullmäktige innebär, att en stark röst för ett funktionellt bättre samhälle för rörelsehindrade eller personer med andra begränsningar, försvinner. Med Mats försvinner även en duktig vältalare; en person med en klar analys och stringens i sina framföranden i fullmäktige och därmed en livgivare till en konstruktiv debatt och goda beslut i fullmäktige. Något som han delar med ett par tre personer från andra partier, som vi tidigare uttryckt på denna blogg.

Att ha en levande och strukturerad debatt i en fullmäktigeförsamling är ju av stor vikt för ett demokratiskt samhälle och en möjlighet att påverka beslut i rätt riktning. För vissa av de beslut som fattas av Gnesta kommunfullmäktige har knappast väljarnas samtycke!


Vi önskar Mats lycka till med framtida värv. Inga kommentarer :

Skicka en kommentar