tisdag, oktober 25, 2016

Bra förslag röstades ner i Gnesta kommunstyrelse

I Gnesta kommunstyrelse hanterades Framtidsplan 2017 igår. Vi har ju skrivit en hel del om transparensen eller insynen i hur t ex Kultur- och fritid hanteras i kommunen och kommer att fortsätta med detta tema.


Vid gårdagens möte i kommunstyrelsens kring budget 2017, föreslogs ett antal bra reservationer av oppositionen, som dock kom att röstas ner av styrande socialdemokrater och moderater:
  • Ökat kultur- och föreningsstöd med 200.000 kr (idag 1.500.000) av centerpartiet och liberalerna.
  • Ökat utbud av bredband på Gnesta landsbygd med 1,0-1,5 miljoner kr av C,L,MP och V dvs den samlade oppositionen.
  • 500.000 kr mer till Kulturskolan för att minska avgifterna av vänsterpartiet.

Centerpartier och liberalerna skriver bl a följande i sin reservation till majoritetens Framtidsförslag:


Dock måste vi återigen konstatera att nuvarande majoritet endast har ”tätorten Gnesta”
i sitt fokus, satsningar på landsbygden är obefintliga, vilket vi inte kan acceptera.

Vi kan utläsa i budgeten hur satsningar på IT är det som slukar mest investeringsmedel.
Det handlar om fritt WiFi i kommunala lokaler, nya servrar o förnyelse av datorpark,
E-tjänster på hemsidan m.m.

Alla dessa satsningar anser vi helt uddlösa om inte hela kommunen, dvs även landsbygden
har en acceptabel uppkoppling till internet. Om vi ska digitalisera ett antal kommunala tjänster och ansökningar, bör det innefatta alla invånare i kommunen oavsett adress!!

Vi ser med fasa hur skattemedlen centreras samtidigt som landsbygden avfolkas, det verkar som att majoriteten helst vill slippa ifrån den halvan av valmanskåren.

Vår bestämda uppfattning är att kommunen först måste garantera fiberuppkoppling till alla innan fri WiFi i centralorten införs . Vi anser det så viktigt för kommunens utveckling att vi även vill minska det budgeterade överskottet med 1.530 miljoner.

"Hear, hear kommer från denna blogg"!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar