måndag, oktober 24, 2016

Har Gnestas politiker koll på kommunens skulder?


Med anledning av de omfattande investeringar som kommunen planerar frågade vi oss härförleden om Gnesta kommun håller på och investerar ihjäl sig? När vi nu läst den ekonomiska uppföljningen och framtidsplan 2017, som redovisas idag på Kommunstyrelsens sammanträde, kan man ställa sig frågan igen.


Vi noterar att i Gnesta kommuns tätort avser man nu att bygga ytterligare en sporthall samt ett nytt äldreboende som ersättning för Liljedalshemmet. Utöver detta kommer förmodligen en ny förskola på Frönäs att behövas. Kostnaderna för detta blir minst 200 miljoner kr.


Kommunen har 160 miljoner kr i egna lån och en beräknad pensionsskuld på 195 miljoner kr. Utöver detta tillkommer borgen mm för 700 miljoner kr till de två egna bolagen Gnesta Förvaltnings AB (kommunens lokaler) och GnestaHem, som ingår i kommunkoncernen. Dvs totalt ca 1.050 miljoner kr eller 105.000 kr per invånare. Nu kommer man att behöva öka på detta med ca 200 miljoner kr. Viktigt att veta i sammanhangeet är att svenska kommuners skulder utom pensionsskulden uppgår till ca 60.000 kr/invånare 2016.


Gnesta kommun kommer med dessa investeringar att ha lån eller borgen för minst 1.250 miljoner kr. Skulderna i de två bolagen har ökat rejält de senaste fyra åren. I Gnesta Förvaltnings AB är ökningen 166 miljoner kr till 351 miljoner (60%) och i Gnestahem 105 miljoner kr till 290 miljoner (57%).

  
Gnesta kommuns borgen/lån har således ökat med närmare 300 miljoner kr på mindre än 10 år. Något att fundera på för kommunens ledande politiker inför framtiden. Vad händer om räntorna stiger?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar