måndag, oktober 24, 2016

Många oklarheter i Gnesta kommuns "budget" 2017!

I budget för 2017 framgår således inte vad de olika nämndernas pengar skall gå till. Hur tänker kommunen satsa på Kultursektorn? Hur tänker man satsa på föreningslivet? Framgår inte med en enda rad varken ekonomiskt eller målsatt. Posterna finns i det inringade området bland ett otal andra verksamheter. Det torde vara högst rimligt med en större öppenhet, då man i kommunen lagt ner Kultur- och fritidsnämnden. Det skall givetvis finnas en levande politisk debatt även om kommunstyrelsen numera hanterar dessa viktiga frågor. I varje fall borde kommunstyrelsen fastställa sin budget innan årsskiftena. Senast var det i februari 2016 för innevarande år.


Redovisad flytt av Vuxenutbildning, integration o arbetsmarknad från social till kommunstyrelsen anges till 8,3 miljoner. Något som inte synes stämma då kostnaden idag är 18,5 miljoner kr och knappast torde minska. Beträffande investeringsbudgeten så verkar man ha glömt bort denna i år. Det finns enbart en kortare sammanfattning.


Det borde sålunda finnas bättre underlag än de få sammanfattade rader, som kan läsas längst ned på denna sida. Det innebär de facto att kommunen i egentlig mening inte har någon budget utan enbart ett ekonomiskt ramverk. Att kommunfullmäktige/nämnder inte tar någon budget eller gör det för sent rimmar illa med kommunal- och redovisningslagarna. 


Här kan man läsa hela föredragningen inklusive ekonomisk uppföljning för 2016

Underlag för budget 2017 för närmare 550 miljoner kr.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar