måndag, september 12, 2016

Vad ville Gnestas politiker 1992?

Brukar ibland gå igenom mitt samlade material från mina år i Nyköping och Gnesta för att se om det finns ett tillräckligt underlag för en bok, som beskriver Gnestas första 25 år. 


Jag fann tidigare en artikel av den utmäkte journalisten Rolf Ryd vid SN, som intervjuat ett antal politiska företrädare om det nya Gnesta i september 1991, nämligen Kurt E Larsson(S), Christer Westling(V), Sten E Karlsson(MP), Alf Uddberg(C), Göran Benedicks(FP), Bo Wingård(KDS), Sven Andersson(M) samt Madelene Gustavsson(ND).


Ur axplocket kan nämnas några intressanta sådana från 1991 som fortfarande har bäring på 2016 års politik.


Sten E Karlsson(MP)

Ville ha 33% gruppledararvoden för alla partier redan 1991. Blev så småningom 1999 3%-iga. Ville inte slåss för ett systembolag. Men var med sin utslagsröst i Nyköpings kommunfullmäktige "ansvarig" för att Gnesta blev en egen kommun. S och V var ju motståndare!

Göran Benedicks(FP)

Ville ha skola i Laxne redan 1991, strandpromenad runt Frösjön i Gnesta och systembolag samt bättre stöd till flickidrotter. Skolan och systembolag finns och början till strandpromenaden är på plats. Stödet till t ex ridverksamhet har fluktuerat under åren.

Kurt E Larsson(S)

Ville inte ha Gnestahem 1991. Ville ha bort godsmagasinet till förmån för fler affärer. Ansåg att skatten behövde höjas. Systembolag=ja. Gnestahem bildades så småningom efter ett antal år. Godsmagasinet är kvar men hur länge? Skatten har höjts vid flera tillfällen. Hedersmannen Kurt E insåg även att det behövdes byggnation i ytterorterna!

Sven Andersson(M)

Ville redan 1991 införa fler privata initiativ och valfrihet. Upprustning kring station och strandpromenad. Större stöd till flickors idrott. Systembolag=ja. 


Alf Uddberg(C)

Trodde på sig själv som kommunalråd 1991. Kunde tänka sig att "privatisera" vissa verksamheter bl a för att minska byråkratin. Ville bygga i hela kommunen men kunde inte bestämma sig för var skolan i Gåsinge skulle ligga! Ville även förbättra för tjejsporterna. Systembolag=ja. 


Alf blev så småningom kommunalråd i flera omgångar och torde nog vara den politiker, som haft mest inflytande i Gnesta under årens lopp.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar