torsdag, september 29, 2016

Annika Eriksson in - Linda Lundin ut!

Tillträdande Annika Eriksson(S) och avgående Linda Lundin(S). Till höger en avvaktande v ordförande SvenAndersson(M)

Turbulensen kring nerläggningen av Laxne skola får nu en konsekvens, när barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Lundin(S) avsäger sig sitt uppdrag och ersätts av Annika Eriksson(S). Både Lundin och Sven Andersson(M) har fått skarp kritik av invånarna i Gnesta kommun och såväl av den politiska minoriteten som press, TV och radio!


Nerläggningen av Laxne skola genomfördes ju på ett synnerligen brutalt vis och Lundin och Andersson har ju fått klä skott för detta. Sanningen är väl snarare att dessa två är marionetter och att bovarna finns att söka högre upp i hierarkin. Framför allt har ju kommunens ytterorter lämnats alltmer därhän sedan den blott 31 årige Johan Rocklind(S) blev kommunstyrelsens ordförande.


I synnerhet blir man tämligen förvånad över Johan Rocklind(S). Han är nog den mest anonyme kommunstyrelseordförande vi haft i kommunen och svarar t ex aldrig på mail. När var det förresten någon som såg en ledande artikel från honom om utvecklingen av Gnesta kommun under hans tid som kommunstyrelsens ordförande?


Både Linda Lundin och Sven Andersson har säkert insett att de blir sänken för respektiva parti i valet 2018 med rätt eller orätt. Lundin väljer nu att fokusera på annat, vilket säkert är bra för alla parter. Sven Andersson, som tillika är kommunfullmäktige ordförande är nog inte lika känslig i fingertopparna! 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar