onsdag, september 07, 2016

Skolans utarmning i Gnesta!

Det är inte bara det huvudlösa beslutet att lägga ner Laxne skola, kommunens modernaste, som nu introducerats på kort tid. Nu kommer även utbildningen i språken tyska (Europas största med 100 miljoner talande), franska och spanska att senareläggas ett år. Nu meddelas dock att utbildningen kommer att öka i antalet timmar i årskurs 7-9, vilket i viss mån kompenserar.


Detta tycker enligt Södermanlands Nyheter Barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Lundin är bra! Man kan ju fundera på socialdemokratins allmänna inställning till utbildning. Är allt bra? Nej enligt PISA så bär det rakt utför, där Sverige ligger i bottenträsket och skvalpar. Skolan har alltsedan 60-talet gått kräftgång. Det är bara betygen som blir bättre och bättre.


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar