lördag, september 03, 2016

Håller Gnesta kommun på att investera ihjäl sig?

Vi noterar att i Gnesta kommuns tätort avser man nu att bygga ytterligare en sporthall samt ett nytt äldreboende som ersättning för Liljedalshemmet. Utöver detta kommer förmodligen en ny förskola på Frönäs att behövas. Kostnaderna för detta blir minst 200 miljoner kr.

Gnesta kommun kommer med dessa investeringar att ha lån eller borgen för närmare fantastiska 1.250 miljoner kr. 700 utgör nuvarande borgensåtagande till främst GnestaHem, GH och Gnesta Förvaltnings AB, GFAB som hanterar kommunens lokaler. Utöver detta ha man egna lån för inventarier mm på runt 150 miljoner kr samt en pensionsskuld på 193 miljoner kr. Dessa senare siffror bedömda, då den av någon anledning inte går att utläsa ur bokslutet för 2015. Ej heller går det av bokslutet att utläsa fördelningen av borgensåtaganden. Vi har därför utgått från boksluten i respektive bolag dock inte den senaste.

I samband med bostadsbyggnationen på Frönäs höjdes kommunens borgensåtagande visavi GH med 60 miljoner kr. GH soliditet minskade därmed till historiskt låga 17%. Läget för GH är dock relativt gott jämfört med GFAB.

Läget är så illa i Gnestaförvaltnings AB att de 200 miljoner som erfordras för de planerade projekten, sporthall, äldreboende och förskola inte kan upplånas av bolaget. Då kommer nog nuvarande soliditet på 11% hamna under vad som accepteras. Det innebär att kommunen måste gå in med en stor del av dessa 200 miljoner. Något som är högst tvivelaktigt, att genomföra.


Skulderna i de två bolagen har ökat rejält de senaste fyra åren. I Gnesta Förvaltnings AB är ökningen 166 miljoner kr till 351 miljoner (60%) och i Gnestahem 105 miljoner kr till 290 miljoner (57%).

  
Eftersom det är svårt att för en invånare följa de ekonomiska turerna i kommunen, då den öppna redovisningen är tämligen svår att tolka får ovan redovisade siffror hanteras med varsamhet. GFAB illa ställning markerades särskilt av att soliditeten var endast 3% 2012 och kommunen fick gå in med eget kapital på ca 50 miljoner kr i samband med förvärvet av Åsbacka-skolan.

Gnesta kommuns borgen/lån har ökar således med närmare 400-500 miljoner kr på mindre än 10 år. Något att fundera på för Johan Rocklind(S) et consortes prioriteringar.


Till yttermera visso spår SKL, Sveriges kommuner och landsting, att skatterna måste höja kanske med kanske så mycket som två kr per intjänad hundralapp. Då hamnar många kommunalskatter på runt 35%.


Om det nu skall byggas rekommenderar vi att bygga ersättning för nedlagda Liljedalshemmet.


Läs mer om soliditet!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar