tisdag, september 20, 2016

Gnesta andan som försvann!

DAGA KOMMUNVAPEN

När man ser alla finesser som invånarna begåvas med i centrala Gnesta börjar man givetvis fundera över vad man får ut av kommunen, när man betalat över 2 miljoner kr i skatt de senaste 20 åren; landstingsskatten ej inräknad. Vad får man tillbaka i gengäld?


Jag kan faktiskt inte komma på något mer än min andel i Föreningen Laxnegården, som får 8.000 kr per år och har 150 medlemmar; dvs dryga 50 kr i återbäring. Dessutom noterar jag att biblioteket är borta i Laxne liksom matsalen där jag kunde äta pensionärslunch och gymnastikhallen perfekt för badminton. 

Jag läser dagligen om allt fint som föräras tätortsborna, glänsande simhallar, ishallar, Skillingavall, ny genomfart och sporthall på gång. Politikerna övertrumfar varandra och bygger lekplats i Tuleparken för 7 miljoner kr. 


Läser man kommunens investeringsplaner de senaste sex åren så inser man raskt, att man tillhör kategorin 2:a klassens medborgare. Varför skall alla investeringar tillfalla hälften av invånarna som bor i just Gnesta tätort. I Laxne finns det inte ens en ordentlig trottoar trots tung lastbilstrafik. Kommunen klarar inte ens att sätta upp ett dass på badplatsen. Och ställer man frågor till vårt kommunalråd Johan Rocklind så orkar han inte ens svara på tämligen pregnanta frågor kring Laxne, Björnlunda och Stjärnhov framtid!

Jag har själv varit med i politiken länge bl a som v ordförande i skolstyrelsen i Nyköping. En tid som kännetecknades av investeringsvilja, öppenhet och ofta stor konsensus. Under Nyköpings styre byggdes förresten skolorna i Stjärnhov, Björnlunda och Gåsinge-Dillnäs ut. Jag var med och byggde nytt äldreboende i Björnlunda liksom förskola samt ny skola i Laxne. Jag var med om att bygga en regionaltågsstation i Gnesta och i stora frågor var det alltid konsensus som gällde.

2010 kom Johan Rocklind(S) till makten och därefter har det bara gått utför med nerläggning av Liljedalshemmet och Laxne skola, kulturens utarmning och en eminent förmåga att inte vilja svara på viktiga frågor. Socialnämnd och förvaltning är en lång följetong hos IVO (Inspektionen för vård o omsorg) och bostäder skall vi inte tala om med 400 sökande på varje objekt i den mån det finns något.


Nej jag känner inte igen Gnesta-andan längre; dvs den anda som omfattade hela kommunen. Numera synes den mest omfatta personer bosatta i Dansut eller Mosebacke områdena i Gnesta tätort, som tycker att livet är toppen och ger uttryck för detta på hemsidan "Gnesta Tillsammans", där vi på ytterorterna mest betraktas som de gnälliga kusinerna från landet!


Daga kommun = Björnlunda, Laxne och Stjärnhov

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar