måndag, juni 20, 2016

Landsbygdens puls - vart tog den vägen i Gnesta?

I Gnesta med 10.500 invånare bor hälften utanför tätorten i Björnlunda, Gåsinge-Dillnäs, Stjärnhov, Kattnäs och Torsåker. Kommunens investeringar de senaste 10 åren har oaktat tillfallit Gnesta tätort; och det handlar om 100-tals miljoner. Nu fortsätter utarmningen av landsbygden, när socialdemokrater och moderater monterar ner stora delar av den kommunala servicen i Gåsinge-Dillnäs genom, att i närmast överljudsfart, lägga ner Laxne skola. Man frågar sig verkligen om nedmonteringen av Gnesta landsbygd nu påbörjats?

Styrande politiker har helt negligerat alla former av dialog med drabbade och konsekvensanalyser för samhälle och skola. Man vägrar att svara på frågor när det uppenbarats, att nedläggningen visar sig vara ett ekonomiskt nollsummespel. Detta hastverk åtföljd av en orimlig tidplan drabbar verkligen alla invånare socialt och ekonomiskt.

Vi vänder oss sålunda mot en sämre social och ekonomisk utveckling och situation för bygden och en sämre skoldag för våra små samt att den allmänna resursen gymhallen försvinner. Här har funnit skolor sedan 1870-talet och gymhall sedan 1965.

Vi är särskilt bekymrade över hur kommunen misskött skolan i Laxne och planerad nybyggnation vid Spårbacken under flera år. Vi uppfattar att den politiska viljan varit svag de senaste 10 åren, att måna om hela kommunens väl och ve. Vi påstår utan överdrift, att man bäddat för denna nedläggning genom underlåtenhet att agera.

Vi är övertygade, att detta beslut får allvarliga och ödesdigra konsekvenser för invånarna i en hel bygd – måhända första steget att nedmontera all service på Gnesta kommuns landsbygd. Vi har dessutom svårt att förstå varför – ett så viktigt beslut – fattas utan politisk consensus. Det är respektlöst mot övriga politiker och kommunens medborgare. Vi anser oss ha påvisat med vårt öppna brev till Kommunfullmäktige ledamöter dennes, att det saknas all väsentlig grund, att lägga ner Laxne skola.

Vi kan heller inte förstå syftet då man varken gagnar ekonomi eller elevers vardag utan skapar social och ekonomisk oro och komplicerar invånarnas vardagspussel. Även en förkastlig tidplan bidrar till att ställa allt på huvudet. Detta förfarande är så långt från man kan begära av seriösa politiker, som månar om sina medborgare!


Vi föreslår, att skolan blir kvar i nuvarande utformning, att det görs en satsning på en profilering av skolan enligt flera politiska förslag samt att vi liksom övriga Gnesta får tillgång till samlingssal/gymhall. Utveckla och bygg upp Gnesta kommun. Bästa politiker - visa lite visioner för framtiden. Det behövs om ni skall leva upp till kommunens motto ”Stadens lugn och landets puls”!


Lennart Anglered, ordf i föreningen Laxnegården

Göran Benedicks, fd ordf Hem och skola Gåsinge-Dillnäs
Karl Fredmark, fd ordf Hem och skola Gåsinge-Dillnäs
Mikael Lindquist, fd ordf Hem och skola Gåsinge-Dillnäs

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar