tisdag, juni 07, 2016

Hur kan politiker söka ljuga så ihärdigt och genomskinligt?


"Laxne skola i Gnesta kommun läggs ned enligt ett beslut i barn - och utbildningsnämnden. Som gammal moderat och entreprenör förvånas och frustreras jag över hur beslutet tas och på vilka grunder, samt hur Moderaterna kan stödja processen som tyvärr är den smutsigaste, mest misskötta och ohederligaste vi upplevt i vår kommun på många år. Jag får en känsla av planhushållning.

Laxne skola har i dag en teoretisk upptagnings potential av cirka 60 elever, 27 elevers föräldrar har beslutat att deras barn ska gå i andra skolor i Gnesta eller i grannkommunen Strängnäs/Mariefred.
Skolan i Laxne har tyvärr misskötts vilket gjort att vissa föräldrar har valt att flytta sina barn. Orsakerna till att skolan har misskötts är många; dålig styrning och en politisk ledning som är omogen.
Skolan är en mycket väsentlig del av en orts utveckling. Om skolan försvinner flyttar också barnfamiljerna.

Laxne ligger i en naturskön trakt med en av Sörmlands vackraste natur, fantastiska sjöar och rent vatten. Orten har fantastiska möjligheter att utvecklas med ökande folkmängd – under förutsättning att skolan får utvecklas vidare. Beslutet att lägga ned skolan kan bli förödande för både Laxne och Gnesta som kommun. Vi som har följt ärendet är mycket upprörda över hur den politiska ledningen drivit ärendet.

Kommunikationen mellan föräldrar, skolan och politiker påbörjades i april, absolut inga samråd och kommunikationen har varit totalt ensidig, politikerna har bestämt sig för att skolan ska bort i stället för att hitta lösningar. Föräldrar och kommuninvånarna i Laxne körs över och det har varken funnits tid eller ambition för att föra en rimlig positiv dialog. Den politiska majoriteten bestämde sig tidigt för en plan som man sedan hållit utan att lyssna på föräldrarnas argument eller goda förslag.

Om underlagen till beslutet hade varit professionella och sanningsenliga hade säkert föräldrar och kommuninvånarna accepterat, eller blivit en del av ett positivt engagemang för förändring. 

Processen startade för sent, politikerna var handfallna och utgick från att man skulle vara tvungna att köra över föräldrar och kommuninvånarna. Samtliga ekonomiska underlag har manipulerats för att passa för ett nedläggningsbeslut. Ingen total konsekvensanalys har utförts för kommundelen eller Gnesta som helhet.

De uttalanden som gjordes av ordförande i barn- och utbildningsnämnden under sammanträdet den 1 juni citat" Skolan är inte till för landsbygden" skapar en frustration hos kommundelens invånare som verkligen skapar en bred klyfta mellan politiker och invånarna.

Samarbetet mellan S och M i Gnesta håller på att bli en stor belastning för båda partierna."
Karl Fredmark

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar