onsdag, juni 08, 2016

Det tillämpas nog fula knep i Gnesta kommun!

Vi har ju skrivit ganska mycket nu på denna blogg om nedläggningen av den kommunala servicen i Gåsinge-Dillnäs och i synnerhet nerläggning av Laxne skola F-5. Ju mer man granskar framfört underlag, desto mer förstår man att det handlar om att vilseleda och mörklägga så mycket det går!

Under resans gång har bl a från de styrande hävdats att skolan är synnerligen dyr per elev eftersom kapitalkostnaderna är höga. Man jämför t ex Dansutskolan, som kostar 8.000 kr per elev mot Laxneskolans 133.000 kr per elev. 

Det man då gör sig skyldig till är ett vilseledande förfarande, då finansieringen av Laxne skola har skett genom att ta upp 100% lån medan de flesta skolor i kommunen likt Dansut betalats direkt av stat, kommunalförbund och eller kommun. Man blandar då äpplen och päron efter eget gottfinnande. Skulle man tillämpa samma märkliga resonemang för förskolorna Ängen (Björnlunda) och Sjöstugan (Gnesta) skulle dessa omgående läggas ner p g a höga kapitalkostnader.

Normalt tillämpas på ett gemensamt fastighetsutbud sk bruksvärdering. Dvs lokalernas ändamålsenlighet och kondition är avgörande för hyressättningen. Eftersom de äldre skolorna huvudsakligen är byggda i robust tegel, så borde de idag representera stora värden. Skolan i Laxne är huvudsakligen utförd i trä och borde sålunda betinga ett lägre bruksvärde.

Hyrorna som skolförvaltningen får betala till kommunens fastighetsbolag är märklig höga, vilket även en oberoende konsult påpekar. Får skolorna bekosta andra satsningar av kommunala lokaler? Har man plötsligt givit upp bruksvärdesprincipen - den enda möjligheten m h t olika finansieringsprinciper - att skapa ekonomisk rättvisa mellan olika skolor?


Verkar som alla fula knep tillämpas nuförtiden i Gnesta kommun! Och varför svarar inte majoriteten på ställda frågor från allmänhet och opposition?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar