onsdag, juni 15, 2016

Öppet brev till kommunfullmäktige i Gnesta kommun mm!


1 Till KF om Laxne skola missiv.pdf

2 Till KF om Laxne skola bilaga.pdf

3 Bevara Laxne byskola.pdf

4 BoU beslutunderlag till KF.pdf

5 PWC rapport kostnadsanalys förskola skola.pdf

6 SWECO rapport Gnesta pedagogiska verksamhet.pdf

7 SWECO rapport fördelning skolpeng.pdf

8 Skollag 2010

9 Kommunallag
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar