söndag, juni 19, 2016

Kommer det finnas bostäder för unga eller äldre i Gnesta?

Länsstyrelsen i Sörmland under Liselott Hagberg har nu bestämt att Gnesta under 2016 skall ta emot 42 nya flyktingar permanent, vilket i praktiken innebär att det behövs i stort behövs lika många bostäder. När det nu byggs kanske 10 bostäder om året i kommundelen Gnesta tätort, så det blir nog tämligen svårt för både äldre och yngre att få någon bostad de närmaste 20 åren. Har man således stått 10 år i bostadskön så kan man glömma sin eventuella bostadskarriär. Något som givetvis upprör en gammal skattebetalare på sin ålders höst.


Grunden för detta märkliga tvång som rimligtvis borde vara i konflikt med grundlagen och alla människors lika värde, är ju socialdemokrater och moderater i ljuv förening i riksdagen. Givetvis behövs det bostäder men varför tar t ex Stockholm inte sitt ansvar i detta avseende?


Det ställs således störst krav på Gnesta och Trosa med hänsyn till folkmängden att få fram fler bostäder i Sörmland. Tabellen nedan visar antalet flyktingar som nu skall ges förtur i bostadskön per 1000 invånare. Hur Länsstyrelsen ser på bostadsbristen för äldre pensionärer och unga svenskar framgår inte av detta ukas (påbud) från regeringen.


Sverige är nog det enda land i hela världen som inte klarar av att lösa dessa problem i samverkan med kommunerna. Man tillämpar hellre en mer stalinistisk tvångsmetod. Man kan undra varför! Varför tillämpar man inte detta för samhällets verkligt svaga t ex de äldre eller unga nybörjare på bostadsmarknaden?


Gnesta 4,0
Trosa 4,0
Strängnäs 2,9
Nyköping 2,0
Katrineholm 1,2
Eskilstuna 0,2
Flen 0,0
Vingåker 0,0
Oxelösund 0,0

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar