torsdag, juni 04, 2015

Pensionsmyndigheten vilseleder om pension och äldreförsörjningsstöd!

Denna blogg redovisar märkligheter i pensionssystemet mellan svenskar och invandrare. Enligt Pensionsmyndigheten finns inga orättvisor. Men efter dialog med denna myndighet kan vi fastslå att de knappast håller sig till sanningen. Pensionsmyndigheten egen betraktelse över "myter"


Vi har tidigare skrivit om Den oranga pensionsbluffen på denna blogg. Läs den gärna och förundras över hur ett folkpensionssystem istället blivit ett socialbidragssystem! Även du som är yngre bör läsa. Du kommer att drabbas en vacker dag. 


Av den Oranga pensionsbluffen framgår att det maximala äldreförsörjningsstödet är lika stort som folkpensionen för en person som tjänade över 40.000 kr/månad vid pensioneringen och betalt skatt i över 35 år. Vi publicerar detta för att stödja rättvisa för pensionärer med livslångt arbete och skatteinbetalningar bakom sig!


Idag noterade vi följande inlägg på Facebook. Intressant läsning skriven av Lars Eriksson https://www.facebook.com/lars.eriksson.56808 med 4.242 delningar på Facebook.


"DET HÄR BORDE DU LÄSARegeringspropositionen 200/01:136. Där framgår att det äldreförsörjningsstödet främst tillkommit av hänsyn till invandrade personer över 65 års ålder. Här lagstadgas hur bostadsbidrag för pensionärer skall beräknas.


För svensk medborgare som bott och arbetat i Sverige i minst 40 år skall bostadsbidraget för skälig levnadsnivå beräknas på 93% av 5 000 kr eller 4 831 kr/mån. För den invandrade som aldrig arbetat i Sverige och är 65 år eller äldre skall bostadsbidraget för skälig levnadsnivå beräknas på 100% av 6 200 kr/mån. D v s 1 550 kronor lägre för den svenska pensionären.


Det innebär sålunda att det som anses vara skälig levnadsvivå för en svensk pensionär anses inte vara skälig levnadsnivå för den som invandrat och aldrig bidragit med något till landet. Det som duger åt en svensk pensionär duger inte åt t ex en invandrad somalier som får ÄFS.

Garantipensionen uppbärs i dag av cirka 225 000 pensionärer och är 7 500 kronor. För den som invandrat och får ÄFS och har en bostad med en hyra på 6 200 kr är pensionen 11 031. Därutöver kan den invandrade ha extrainkomst på 3 000 kr/år skattefritt. Alltså 14 031 kr i månaden skattefritt.


Enligt regeringspropositionen är ÄFS inte inkomstgrundande varför den invandrade pensionären har fri sjukvård, fri tandvård, fria mediciner och fri hemtjänst. Alltså sådant som den svenske garanti-pensionären får betala för.


Grovt sammanslaget kan man konstatera följande.
  • Bostad som duger åt svensk pensionär duger inte åt invandrad pensionär.
  • Garantipensionen på 7 500 kr anses räcka till alla levnadsomkostnader för den svenske pensionären emedan 14 831 inte anses räcka för den invandrade pensionären. Därför fri sjukvård, tandvård mm mm.
  • Skillnaden mellan den svenske pensionären och den invandrade är att den ena har arbetat ett helt liv och betalat skatt under minst 50 år i Sverige. Den andra har inte bidragit med någonting.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar