söndag, januari 22, 2017

Varför äldre misshandlas i Sverige!Det har väl för de flesta framgått väldigt tydligt att de äldre i vårt samhälle behandlas dåligt ja ofta hänsynslöst. Ofta är det kommunerna och deras hemtjänst som anklagas för denna förödande behandling, som torde vara unik i Europa. Fortfarande sjuka dumpas av sjukhusen till kommunerna eller i hemmen. Personer som oftast inte kan ta hand om sig själva. Larmen kommer tätare och tätare. Man räknar idag med 75.000 personer svälter ihjäl varje år.


Vem har hört någon ledande politiker i regering eller riksdag bekymra sig över detta? Eller i din egen kommun?


Men läser man statistik över hur många sjukhusplatser det finns i Europa klarnar det hel nog betydligt bättre. I Sverige skickar man hem patienter till okända öden i hemmen. I Tyskland får de vara kvar på sjukhuset intill de tillfrisknat. I Tyskland har man tre gånger fler sjukhusplatser per capita. 823 platser per 100.000 invånare. I Sverige har vi minst av alla länder 254 platser.

Vem sa att vi levde i ett humant samhälle?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar