torsdag, februari 25, 2016

Svenska riksdagens fascistiska ansikte!

Framtida alternativ för svenska ungdomar och äldre?

Den svenska riksdagen har med stor majoritet antagit en lag som ger invandrare företräde till bostadsmarknaden. En ur svenska ungdomar och äldres behov synnerligen diskriminerande och märklig lagstiftning!Givetvis behöver asylsökande och i synnerhet de som beviljas uppehållstillstånd tak över huvudet. Men detsamma gäller väl även den svenska befolkningen. Var skall svenska ungdomar ta vägen? Var skall äldre bo på sin ålders höst? Frågor som uppenbarligen riksdagen och den socialdemokratiska regeringen undviker att svara på!

Bostadsmarknaden har ju mer eller mindre havererat. Det skrev vi om för 2 år sedan på denna blogg. Hur skall man nu kunna finansiera 700.000 bostäder intill en kostnad av dryga 2.000 miljarder kronor? Förmodligen en gigantisk utmaning! Med allt fler asylsökande, utan möjlighet att försörja sig ökar nu bostadsbristen exponentiellt. Hela bostadsmarknaden kommer i en synnerligen besvärlig situation, när rent odemokratiska tvångsmetoder införs mot kommuner och invånare. Många kommuner har inte ens några egna bostäder utan enbart privata bostadsföretag.

Det som känns mest vidrigt i denna lagstiftning är att äldre och sjuka inte garanteras bostad i Sverige. Är du däremot asylsökande från vilket land som helst i världen, har du hamnat i gräddfilen! Något som måste vara en förödande och destruktiv politik för de etablerade partierna! Således en vedervärdig lag som slår mot Sveriges äldre och unga!


Nu talas även om att bygga temporära men egentligen ganska dyra lösningar med sk modulhus. Många tämligen inkompetenta politiker vet väl inte att en stor del av kostnaden för nyetableringar ligger i el, vatten, avlopp, uppvärmning/fjärrvärme, gator, skolor, reningsverk, vattentäkter etc. Man tycks tro att befintlig infrastruktur klarar allt och inte behöver byggas ut!


En klok man är förre statsministern Göran Persson, som kritiserar riksdagspolitikernas 250-miljarderssatsningar på höghastighetståg, när man egentligen helt borde fokusera på bostadsbyggande!


Det blir val senast 2018. Tänk då noga på vad Ditt favoritparti har för hållning kring bostadskrisen! Den är nog avgörande för dig, dina barn och barnbarns framtid!


#bostadsökes Läs gärna http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-tvangslag-om-flyktingar-i-mars


Fascism = att stödja den starka staten; dvs utkärnad i nazism och kommunism!

Liberalism = att stödja den starka människan; stöds av merparten av världens liberaler!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar