tisdag, juli 18, 2017

Transportstyrelsen och försvarssekretessen!


Transportstyrelsen har ju ertappas med att utlämna förmodligen kvalificerat hemlig information till Serbien, Tjeckien och Rumänien. Så vitt det är känt får bara svensk medborgare med genomförd PK ta del av denna typ av uppgifter om inte regeringen i särskild ordning gett dispans. Att lämna ut uppgifterna till annat land är således en grov överträdelse av lagen.
Enligt Dagens Nyheter så är säkerhetstjänsten i Serbien intimt lierad med den ryska dito och det handlar inte om vilka meningslösa uppgifter som helst. DN säger att det bl a rör sig om körkortsregistrets personuppgifter, data om infrastruktur inom totalförsvaret och kapaciteten hos infrastrukturen. 


Många personer i Sverige jobbar under skyddad identitet. Det gäller polisen men framför att personal inom försvaret som sysslar med underrättelseverksamhet. Dessa personers identiteter kan nu vara röjda för främmande makt, vilket är en katastrof för Sverige.


Som dåvarande projektledare för Försvarsmaktens första stora upphandlade outsourcingprojekt på 90-talet, blir man tämligen förvånad med vilken lättvindighet Transportstyrelsen agerar och vilken enorm påverkan detta kan få för svenskt försvar och underrättelsetjänst. När vi outsourcade handlade det om svensk personal med personkontroll, driften skulle ske på försvarets datorer i försvarets lokaler. Allt annat var otänkbart av såväl sekretess- som kommersiella skäl.


Transportstyrelsen förra GD får nu böta 70.000 kr för ett brott som kunnat ge mångårig fängelsevistelse. Var brottet medvetet? Ja det skrevs en särskild handling i ämnet. Fanns det ett uppsåt? Förhoppningsvis ej men pekar på vikten att tillsätta kompetent personal på viktiga poster i riket. 


Detta ärende med ett extremt slarv av kvalificerat hemlig information är inte i klass med Berling men näst intill. Ärendet är enbart påbörjat och det lär komma mer.


Dumskallarnas sammansvärjning!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar