måndag, juli 03, 2017

Landet Gud gav till Kain!

Protesterna mot centralmakten i Gnestas hantering av ytterområdena Laxne, Björnlunda och Stjärnhov blir allt starkare. Senast i samband med "Så gick det för Gnesta kommun 2016", tarvade en uttröttad Gåsingebo att i Södermanlands Nyheter påpeka att närmare hälften av befolkningen inte bor i Gnesta tätort. I skriften kunde man läsa om allt vackert som genomförts, Östra Storgatan, nybyggnationer,bad vid Frösjön, projektering i Norra Vackerby,Freja Bad/Gym, Skillingavallen,ny sporthall etc. Inte ett ord om övriga delen av kommunen. Inte en enda investering utom en ganska onyttig asfaltering i Laxne.


I Gnesta tätort har man turistvärdar men på kommunens mest besökta turistmål Skottvångs gruva, finns det personer som ställer upp frivilligt, som värdar år ut och år in. Kommunen har aldrig bidragit med en krona.


Bad och klippning av Frösjön går bra i kommunal regi. När Föreningen Laxnegården ville ha en soptunna till badet i Laxne tog det 6 månader efter otaliga förnedrande samtal. Beträffande upprensning av sjöar så skulle nog Kyrksjön i Björnlunda vara mer prioriterad. Men den ligger ju inte i Gnesta.


Är man intresserad av ekonomi som undertecknad, så finns det nog annat att fundera över i verksamheten 2017. Kommunen avser att direkt investera ca 37 miljoner kr för olika ändamål exkl VA. Men därutöver har man ökat på sina skulder med 120 miljoner kr, som avses investeras i centralorten för olika byggnationer och tillförande av nytt kapital till kommunkoncernen. Ytterligare 120 miljoner innebär att kommunens skulder/borgen nu snart är större än 1,3 miljarder kr.


Av den totala investeringen på 157 miljoner kr bedömer jag att enbart 3 miljoner kr går till Laxne, Björnlunda och Stjärnhov och då enbart för skolans behov. Jag klandrar inte investeringsviljan. Men den utgör en gigantisk snedfördelning till landsbygdsbefolkningens förfång. 


Inför valet 2018 måste nu varje parti med självaktning förklara eller göra en plan för kommunens ytterområden. Ett parti, Centerpartiet har redan krävt detta i en motion till fullmäktige.


Men man kan verkligen undra över hur det kunde bli så här med denna utsugning av en stor del av invånarna i kommunen. För byggdes det skolor i Stjärnhov, Björnlunda och Laxne. Det byggdes ålderdomshem och förskola i Björnlunda. Idag investeras inte en krona i ytterområdena och i Laxne står skolan tom.


Jag är ganska övertygad om att några partier behöver rycka upp sig rejält för att inte tappa väljare 2018.


Fotnot. Rubriken syftar på en bok av Hammond Innes som utspelar sig i den ödsliga vildmarken i kanadensiska Labrador.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar